Bioodpady - Kompostownie jako niezbędny element redukcji poziomu odpadów biodegradowalnych, Gliwice, 13-14 września 2012


Ogólnopolska konferencja
Bioodpady
Kompostownie jako niezbędny element redukcji odpadów biodegradowalnych

13-14 września 2012 r., Gliwice 

W dniach 13-14 września 2012 roku, w Gliwicach odbyła się Ogólnopolska Konferencja - Bioodpady „Kompostownie jako niezbędny element redukcji poziomu odpadów biodegradowalnych”.
Biorąc pod uwagę wymagania dotyczące ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji, niezbędne jest stosowanie biologicznych metod przekształcania odpadów komunalnych. Widać również wzrost zainteresowania ze strony zakładów gospodarki odpadami rozbudową o moduł biologiczny, tak aby spełnić wymogi stawiane regionalnym instalacjom przetwarzania odpadów komunalnych. Konieczność budowy nowych i rozbudowy istniejących instalacji kompostowania odpadów organicznych, linii mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów czy obiektów fermentacji odpadów jest konieczna i nieunikniona.
Do wygłoszenia referatów zaprosiliśmy przedstawicieli nauki jak i praktyków z poszczególnych zakładów gospodarki odpadami, by zaprezentowali swoje doświadczenia w zakresie zarządzania odpadami biodegradowalnymi. Referaty swoje przedstawili m. in. Ewa Rozbicka z Ministerstwa Środowiska, Pani prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska, prawnik Anna Specht-Schampera oraz wielu praktyków reprezentujących zakłady z Katowic, Rybnika, Żywca, Torunia i Radomia.
Ostatni dzień spotkania został wzbogacony o wyjazd techniczny na kompostownie odpadów zielonych w Raciborzu, która jest jedną z najnowocześniejszych instalacji tego typu w Polsce.

Partner strategiczny  
        Partner                                      

backhus_logo_eg_small.jpg


 

agrex-eco_logo_lek.jpg


 
Konferencje - Bioodpady - Kompostownie jako niezbędny element redukcji poziomu odpadów biodegradowalnych, Gliwice, 13-14 września 2012 Konferencje - Bioodpady - Kompostownie jako niezbędny element redukcji poziomu odpadów biodegradowalnych, Gliwice, 13-14 września 2012 Konferencje - Bioodpady - Kompostownie jako niezbędny element redukcji poziomu odpadów biodegradowalnych, Gliwice, 13-14 września 2012 Konferencje - Bioodpady - Kompostownie jako niezbędny element redukcji poziomu odpadów biodegradowalnych, Gliwice, 13-14 września 2012
Konferencje - Bioodpady - Kompostownie jako niezbędny element redukcji poziomu odpadów biodegradowalnych, Gliwice, 13-14 września 2012 Konferencje - Bioodpady - Kompostownie jako niezbędny element redukcji poziomu odpadów biodegradowalnych, Gliwice, 13-14 września 2012 Konferencje - Bioodpady - Kompostownie jako niezbędny element redukcji poziomu odpadów biodegradowalnych, Gliwice, 13-14 września 2012 Konferencje - Bioodpady - Kompostownie jako niezbędny element redukcji poziomu odpadów biodegradowalnych, Gliwice, 13-14 września 2012
Konferencje - Bioodpady - Kompostownie jako niezbędny element redukcji poziomu odpadów biodegradowalnych, Gliwice, 13-14 września 2012 Konferencje - Bioodpady - Kompostownie jako niezbędny element redukcji poziomu odpadów biodegradowalnych, Gliwice, 13-14 września 2012    
Strona 1 z 1