Podatek śmieciowy w praktyce, Poznań, 3 września 2012


Ogólnopolska konferencja
Podatek śmieciowy w praktyce
3 września 2012 r., Poznań 

3 września w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich miało miejsce spotkanie poświęcone opłacie śmieciowe pod nazwą: „Podatek śmieciowy w praktyce”. Była to kolejna edycja tej konferencji, która cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. 
Do wygłoszenia referatów zostali zaproszeni zarówno prawnicy jak i konsultanci, którzy pomagają gminom przebrnąć przez meandry zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Praktyczny obraz wprowadzenia opłaty zaprezentowali zaproszeni przedstawiciele gmin gdzie taka opłata funkcjonuje już od kilku czy nawet kilkunastu lat. Przedstawiciele gmin podzielili się wcielona ciekawymi spostrzeżeniami, przykładami czy rozwiązaniami, które zastosowali w swoi na swoim terenie. 
Uczestnicy mieli dostęp do wzorów poszczególnych uchwał i deklaracji. Poszczególne ich elementy i zapisy były szeroko komentowane co pozwala na określenie ich konsekwencji dla gminy i mieszkańców. Charakter warsztatów potwierdzały liczne pytania uczestników. Wielu przedstawicieli gmin znalazło odpowiedzi i kierunki działania we wprowadzaniu nowego systemu gospodarki odpadami opartego na opłacie śmieciowej. Burzliwe dyskusje wskazywały na potrzebę rozwiązania kwestii natury prawnej. Niestety, często rozstrzygnięcia spornych kwestii będę możliwe dopiero w praktyce, czyli od 1 lipca 3013 r., kiedy to zapisy zaczną obowiązywać. Tak naprawdę, cytując Panią Sabinę Kowalską: „trzeba wszystko przefiltrować i wziąć na zdrowy rozsądek”.


Konferencja dofinansowana ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 logo_wfosigw_w_poznaniu.jpg
Konferencje - Podatek śmieciowy w praktyce, Poznań, 3 września 2012 Konferencje - Podatek śmieciowy w praktyce, Poznań, 3 września 2012 Konferencje - Podatek śmieciowy w praktyce, Poznań, 3 września 2012 Konferencje - Podatek śmieciowy w praktyce, Poznań, 3 września 2012
Konferencje - Podatek śmieciowy w praktyce, Poznań, 3 września 2012 Konferencje - Podatek śmieciowy w praktyce, Poznań, 3 września 2012 Konferencje - Podatek śmieciowy w praktyce, Poznań, 3 września 2012 Konferencje - Podatek śmieciowy w praktyce, Poznań, 3 września 2012
Strona 1 z 1