Zakłady termicznego przekształcania odpadów jako regionalne instalacje, Szklarska Poręba-Liberec-Praga, 18-20 stycznia 2012


Międzynarodowa konferencja 
Zakłady termicznego przekształcania odpadów jako regionalne instalacje
18-20 stycznia 2012 r., Szklarska Poręba-Liberec-Praga 

W dniach 18-20 stycznia br., w zimowej aurze Szklarskiej Poręby, zorganizowana została Międzynarodowa Konferencja ”Zakłady termicznego przekształcania odpadów jako instalacje regionalne”. Obrady zostały połączone z wyjazdem studyjnym do Czech na spalarnie w Pradze i Libercu, gdzie uczestnicy mogli zweryfikować swoją wiedzę i z bliska zapoznać się z zastosowanymi rozwiązaniami. 

Konferencja była poświęcone m.in. aspektom ekonomicznym funkcjonowanie spalarni, w tym kosztom inwestycyjnym i eksploatacyjnym oraz przeglądowi polskich projektów, które są w trakcie realizacji. 
Zakłady termicznego przekształcania odpadów wg znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie automatycznie staną się regionalnymi instalacjami przetwarzania odpadów komunalnych. Miejsce ich w nowym modelu gospodarki odpadami omówił dokładnie dr inż. Bolesław Maksmowicz, lecz niestety na ten element systemu będziemy musieli jeszcze poczekać kilka lat. 
Jedyną, sprawdzoną, w 100% pewną technologią termicznego przekształcania opadów komunalnych jest ich klasyczne spalanie na ruszcie – przekonywał dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński. Przedstawił również zależność m. wydajnością spalarni, jej efektywnością energetyczną a kosztami funkcjonowania, które w większości krajów Europy są podobne i sięgają ok 100 euro/Mg. 
Duże zainteresowanie wzbudziła kwestia przekształcania elektrociepłowni w spalarnie odpadów. Proces taki rozpoczęła m.in. elektrociepłownia w Gorlicach. Na wysoką kaloryczność odpadów a przez to wysoką efektywność energetyczna instalacji liczy dyrektor elektrociepłowni Gorlice Pan Ryszard Haluch, który przedstawił plan modernizacji tamtejszej elektrociepłowni. 
Rozwój selektywnej zbiórki odpadów nie jest wcale konkurencja względem ich spalania przekonywał prof. dr hab. Włodzimierz Urbaniak. Jego zdaniem selektywna zbiórka może zmniejszyć strumień odpadów ale jednocześnie podnosi efektywność i bezpieczeństwo procesu poprzez eliminację substancji niebezpiecznych. W połączeniu z mechaniczno-biologicznym przetwarzaniem odpadów poprawia wartość opałową strumienia odpadów kierowanych do spalarni. 
Wśród zaproszonych przez EKORUM ekspertów znaleźli się również specjaliści z Czech. Przedstawiciele Pragi, Brna i Liberca podzielili się z uczestnikami własnymi doświadczeniami i zaprezentowali rozwiązania stosowane na swoich instalacjach.
Konferencje - Zakłady termicznego przekształcania odpadów jako regionalne instalacje, Szklarska Poręba-Liberec-Praga, 18-20 stycznia 2012 Konferencje - Zakłady termicznego przekształcania odpadów jako regionalne instalacje, Szklarska Poręba-Liberec-Praga, 18-20 stycznia 2012 Konferencje - Zakłady termicznego przekształcania odpadów jako regionalne instalacje, Szklarska Poręba-Liberec-Praga, 18-20 stycznia 2012 Konferencje - Zakłady termicznego przekształcania odpadów jako regionalne instalacje, Szklarska Poręba-Liberec-Praga, 18-20 stycznia 2012
Konferencje - Zakłady termicznego przekształcania odpadów jako regionalne instalacje, Szklarska Poręba-Liberec-Praga, 18-20 stycznia 2012 Konferencje - Zakłady termicznego przekształcania odpadów jako regionalne instalacje, Szklarska Poręba-Liberec-Praga, 18-20 stycznia 2012 Konferencje - Zakłady termicznego przekształcania odpadów jako regionalne instalacje, Szklarska Poręba-Liberec-Praga, 18-20 stycznia 2012 Konferencje - Zakłady termicznego przekształcania odpadów jako regionalne instalacje, Szklarska Poręba-Liberec-Praga, 18-20 stycznia 2012
Konferencje - Zakłady termicznego przekształcania odpadów jako regionalne instalacje, Szklarska Poręba-Liberec-Praga, 18-20 stycznia 2012 Konferencje - Zakłady termicznego przekształcania odpadów jako regionalne instalacje, Szklarska Poręba-Liberec-Praga, 18-20 stycznia 2012 Konferencje - Zakłady termicznego przekształcania odpadów jako regionalne instalacje, Szklarska Poręba-Liberec-Praga, 18-20 stycznia 2012 Konferencje - Zakłady termicznego przekształcania odpadów jako regionalne instalacje, Szklarska Poręba-Liberec-Praga, 18-20 stycznia 2012
Strona 1 z 1