Energia wody. Elektrownie wodne..., Austria, 26-28 września 2012


Międzynarodowy wyjazd techniczny
Energia wody. 
Elektrownie wodne – najbardziej efektywne źródło energii odnawialnej?
26-28 września 2012, Austria

Podczas międzynarodowego wyjazdu technicznego „Elektrownie wodne – najbardziej efektywne źródło energii odnawialnej?”, który odbył się w dniach 26-28 września 2012 r., uczestnicy mogli zapoznać się z elektrowniami na terenie Austrii zasilanymi odnawialnym źródłem energii, jakim jest woda.
Wykorzystanie energii wody to czysty i praktycznie pozbawiony emisji sposób wytwarzania energii elektrycznej, który w Austrii stosowany jest od dziesięcioleci. Obecnie moc, produkowana przez ponad 4000 elektrowni wodnych, generuje 70% zapotrzebowania kraju na energię elektryczną, co daje pierwszy wynik w krajach Unii Europejskiej. Dzięki temu Austria jest uznawana za zdecydowanego lidera w dziedzinie wykorzystania energii wodnej. Doświadczenia austriackie w zakresie budowy, modernizacji i eksploatacji elektrowni wodnych są cenione na całym świecie. Austriackie firmy budując elektrownie w warunkach bardzo restrykcyjnych przepisów prawnych gromadzą cenne doświadczenia.
Wizytacja elektrowni wodnej Lambach, należącej do grupy ENERGIE AG, pozwoliła na przybliżenie szczegółowych danych technicznych oraz procesu budowy i eksploatacji tej elektrowni przepływowej. Produkuje ona rocznie około 73 GWh energii elektrycznej, a na wysokości 9,5 m, przy przepływie wody 185 m3/s osiąga wydajność 14 MW. Obie turbiny Kaplana, stosowane w elektrowni Lambach, są urządzeniami innowacyjnymi typu Bulb 2000 – o szczególnie wysokiej sprawności. Pięć przepompowni w regionie Stadl Paura dba o to, by fala wód gruntowych i powodziowych nie dotarła do piwnic mieszkańców okolicznych osiedli i przyczynia się przy tym znacząco do bezpieczeństwa nadbrzeży. 
Kolejną, zwiedzaną instalacją była zlokalizowana na wysokości 1933 m n.p.m. zapora wodna Kölnbrein. Mierząca 200 m wysokości i 626 m szerokości, gromadzi w godzinach szczytu 200 milionów m3 wody, które mogą zapewnić jedną kąpiel dla 1,4 miliarda ludzi (20% ludności świata). Na 2500 punktach pomiarowych codziennie monitorowane są wartości techniczne. Podczas zwiedzania zapory wodnej uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się więcej o produkcji energii z elektrowni wodnych w Austrii oraz zdobyć wiedzę na temat wewnętrznej budowy zapory. Uczestnicy mieli zorganizowana specjalne zwiedzanie techniczne wraz z wejściem do wnętrza zapory. 
Ostatnia, zwiedzana przez uczestników wyjazdu elektrownia wodna Werfen-Pfarrwerfen została oddana do użytku w roku 2009 i jest typem elektrowni przepływowej. Z wydajnością 16 MW, produkując rocznie 76,5 GWh energii elektrycznej, zaopatruje 22 000 gospodarstw domowych. Elektrownia jest w pełni zautomatyzowana i obsługiwana przez centralny punkt kontrolny, z którego nadzorowanych jest kilkanaście elektrowni wodnych grupy VERBUND AG. 
Podczas wyjazdu technicznego znalazł się również czas na część turystyczną, na którą składało się zwiedzanie miasta z domem nierodzinnym Wolfganga Amadeusza Mozarta – Salzburga oraz stolicy Austrii – Wiednia. Jednym z ciekawszych wydarzeń kulturalnych podczas wyjazdu było uczestnictwo w spektaklu operowym, gdzie w historycznej restauracji, w wystawnej sali balowej, artyści wyśpiewywali najbardziej znane arie operowe W.A. Mozarta. W przerwach między ariami na stołach pojawiały się dania z dawnej epoki.
Wyjazdy - Energia wody. Elektrownie wodne..., Austria, 26-28 września 2012 Wyjazdy - Energia wody. Elektrownie wodne..., Austria, 26-28 września 2012 Wyjazdy - Energia wody. Elektrownie wodne..., Austria, 26-28 września 2012 Wyjazdy - Energia wody. Elektrownie wodne..., Austria, 26-28 września 2012
Wyjazdy - Energia wody. Elektrownie wodne..., Austria, 26-28 września 2012 Wyjazdy - Energia wody. Elektrownie wodne..., Austria, 26-28 września 2012 Wyjazdy - Energia wody. Elektrownie wodne..., Austria, 26-28 września 2012 Wyjazdy - Energia wody. Elektrownie wodne..., Austria, 26-28 września 2012
Wyjazdy - Energia wody. Elektrownie wodne..., Austria, 26-28 września 2012 Wyjazdy - Energia wody. Elektrownie wodne..., Austria, 26-28 września 2012 Wyjazdy - Energia wody. Elektrownie wodne..., Austria, 26-28 września 2012 Wyjazdy - Energia wody. Elektrownie wodne..., Austria, 26-28 września 2012
Strona 1 z 1