Energetyka odnawialna w Czechach i Austrii


Międzynarodowy wyjazd techniczny 
Energetyka odnawialna - opłacalne rozwiązanie czy kosztowna konieczność?” 
28-29 marca 2012 r., Czechy-Austria

Podczas międzynarodowego wyjazdu technicznego „Energetyka odnawialna – opłacalne rozwiązanie czy kosztowna konieczność?”, który odbył się w dniach 28-29 marca 2012 r., uczestnicy mogli zapoznać się z elektrowniami zasilanymi odnawialnymi źródłami energii na terenie Czech i Austrii.
Członkostwo w Unii Europejskiej i wzrastająca świadomość ekologiczna Polaków stały się impulsem do modernizacji sektora energetycznego i zwiększenia wytwarzania energii odnawialnej. Regulacje UE zakładają, że w 2020 roku 20% energii pochodzić będzie ze źródeł odnawialnych, w Polsce będzie to 15%. Bez inwestycji w elektrownie wiatrowe, bądź elektrownie fotowoltaiczne dojście do odgórnie narzuconego pułapu staje się mało prawdopodobne. 

Wizytacja elektrowni fotowoltaicznej Veprek w Czechach pozwoliła uczestnikom wyjazdu na weryfikację swojej wiedzy i dotychczasowych doświadczeń. Tamtejsza instalacja jest największą w Europie Środkowej i 10-tą na świecie. Kompleks 26 bloków (ponad 196 tys. paneli fotowoltaicznych) zajmuje obszar ponad 82 ha i wytwarza moc całkowitą na poziomie 35 MW, co zaspokaja energetycznie blisko 10 000 gospodarstw domowych. Podczas zwiedzania pracownicy elektrowni przybliżyli uczestnikom schemat funkcjonowania rynku energii odnawialnej w Czechach, poruszając jednocześnie kwestię zatwierdzonego przez władze Czech w 2011 roku podatku solarnego. Ten 26% podatek ma obowiązywać przez 3 lata wszystkie instalacje PV przekraczające moc 30 kW. Nałożenie podatku znacznie zmodyfikowało rosnący boom na budowanie elektrowni słonecznych w Czechach. Mniejsze instalacje stały się mniej rentowne i powoli są przejmowane przez większych operatorów. 

Austria jest jednym z czołowych państw europejskich jeśli chodzi o inwestycje w elektrownie wiatrowe. Wizytowana elektrownia wiatrowa Steinberg Prinzendorf o mocy nominalnej 30 MW, produkuje rocznie ok. 74,7 mln kWh energii, co zaspokaja potrzebę energetyczną blisko 2 tys. gospodarstw domowych. Farma składa się z 15 turbin wiatrowych typu V80 i V90 o średniej mocy 2 MW każda. Podczas wykładu uczestnicy mogli obejrzeć film dotyczący instalacji turbiny wiatrowej oraz uzyskać od eksploratorów informacje na temat kosztów funkcjonowania, dopłat oraz możliwości rozwoju rynku OZE nie tylko w Austrii, ale i w całej Europie. Ponadto oprowadzający chętnie podzielili się szczegółami technologicznymi dotyczącymi m.in. nowych typów turbin o większej mocy nominalnej, których praca automatycznie przekłada się na wzrost zysków operatora. 
Podczas wyjazdu uczestnicy mieli okazję skorzystać również z części turystycznej programu. Po obfitym obiedzie w najstarszym browarze praskim U Fleku w słonecznej aurze zwiedzili stolicę Czech – Pragę. 

Zapraszamy do fotogalerii
Wyjazdy - Energetyka odnawialna w Czechach i Austrii Wyjazdy - Energetyka odnawialna w Czechach i Austrii Wyjazdy - Energetyka odnawialna w Czechach i Austrii Wyjazdy - Energetyka odnawialna w Czechach i Austrii
Wyjazdy - Energetyka odnawialna w Czechach i Austrii Wyjazdy - Energetyka odnawialna w Czechach i Austrii Wyjazdy - Energetyka odnawialna w Czechach i Austrii Wyjazdy - Energetyka odnawialna w Czechach i Austrii
Wyjazdy - Energetyka odnawialna w Czechach i Austrii Wyjazdy - Energetyka odnawialna w Czechach i Austrii Wyjazdy - Energetyka odnawialna w Czechach i Austrii Wyjazdy - Energetyka odnawialna w Czechach i Austrii
Strona 1 z 1