Odpady jako paliwo


Międzynarodowy Wyjazd Techniczny
"Odpady jako paliwo"
29 luty - 2 marca 2012 Austria
 
Podczas Międzynarodowego Wyjazdu Technicznego Odpady jako paliwo, który odbył się w dniach 29 lutego - 2 marca uczestnicy mogli zwiedzić instalacje gospodarki odpadami na terenie Austrii. 
W Austrii już od 2004 roku obowiązuje zakaz składowania odpadów nieprzetworzonych na składowiskach. Kilkuletnie doświadczenie zarządzających instalacjami pozwoliło uczestnikom wyjazdu na weryfikacje swojej wiedzy i spostrzeżeń dotyczących optymalnych rozwiązań w gospodarowaniu odpadami. 
Podczas wyjazdu wizytowane były dwa zakłady MBP w Wiener Neustadt oraz Graz, gdzie produkowane jest wysokokaloryczna frakcja z odpadów komunalnych oraz dwie instalacje do produkcji RDF w Retznei oraz w Gleisdorf. Prezentowane zakłady różniły się przepustowością, statusem własności oraz rodzajem zastosowanej technologii, tak by uczestnicy mogli porównać instalacje zaprojektowane dla różnego strumienia odpadów. 
Uczestnicy wyjazdu mieli również szanse obejrzeć i zapoznać się z funkcjonowanie miejskich centr recyklingu w Wiener Neustadt i Graz, gdzie mieszkańcy bezpośrednio przywożą odpady problemowe. 
Spośród wielu pytań zadanych zarządzającym poszczególnymi zakładami uczestnicy mogli uzyskać szczegóły dotyczące funkcjonowania systemu, efektywności zastosowanych technologii oraz ekonomiki działania zakładów. 
Wyjazdy - Odpady jako paliwo Wyjazdy - Odpady jako paliwo Wyjazdy - Odpady jako paliwo Wyjazdy - Odpady jako paliwo
Wyjazdy - Odpady jako paliwo Wyjazdy - Odpady jako paliwo Wyjazdy - Odpady jako paliwo Wyjazdy - Odpady jako paliwo
Wyjazdy - Odpady jako paliwo Wyjazdy - Odpady jako paliwo Wyjazdy - Odpady jako paliwo Wyjazdy - Odpady jako paliwo
Strona 1 z 1