Składowisko - przyszłość czy konieczność, Litwa-Łotwa, 8-10 czerwca 2011


Międzynarodowy wyjazd techniczny 
Składowisko - przyszłość czy konieczność?
8-10 czerwca 2011 r., Litwa-Łotwa 

W dniach 8-10 czerwca 2011 roku grupa osób reprezentujących polskie zakłady gospodarki odpadami miała okazję wizytować składowiska odpadów komunalnych na Litwie oraz Łotwie. Te dwa państwa bałtyckie, które podobnie jak Polska posiadały dużą ilość składowisk nieodpowiadających normom Unii Europejskiej uporały się z tym problemem w stosunkowo krótkim czasie. Obecnie w każdym z tych krajów funkcjonuje 10 składowisk o regionalnym znaczeniu. Są to nowoczesne obiekty zmodernizowane, bądź nowo wybudowane. Litwini oraz Łotysze pozyskali środki na refundacje kosztów zamykania oraz rekultywacji starych składowisk, dzięki czemu proces ten przebiegł bardzo sprawnie. 
Podczas technicznych wizytacji nie zabrakło również pytań dotyczących podatku śmieciowego. W zakładzie w Wilnie na pytania te osobiście odpowiadał Zastępca Prezydenta Miasta Wilna Jonas Pinskus, który jako poseł Parlamentu Litewskiego wprowadzał tą ustawę na Litwie. 
Okazuje się, że na Litwie gmina może wybrać spośród trzech sposobów naliczania opłaty: od zameldowanego mieszkańca, od metra kwadratowego gospodarstwa domowego oraz od ilości produkowanych odpadów. Rozwiązanie takie wydaje się optymalne, ze względu na różną specyfikę poszczególnych gmin. 
Przy okazji wyjazdu uczestnicy mogli podziwiać dwie stolice – Wilno oraz Rygę. 

Zapraszamy do fotogalerii.
Wyjazdy - Składowisko - przyszłość czy konieczność, Litwa-Łotwa, 8-10 czerwca 2011 Wyjazdy - Składowisko - przyszłość czy konieczność, Litwa-Łotwa, 8-10 czerwca 2011 Wyjazdy - Składowisko - przyszłość czy konieczność, Litwa-Łotwa, 8-10 czerwca 2011 Wyjazdy - Składowisko - przyszłość czy konieczność, Litwa-Łotwa, 8-10 czerwca 2011
Wyjazdy - Składowisko - przyszłość czy konieczność, Litwa-Łotwa, 8-10 czerwca 2011 Wyjazdy - Składowisko - przyszłość czy konieczność, Litwa-Łotwa, 8-10 czerwca 2011 Wyjazdy - Składowisko - przyszłość czy konieczność, Litwa-Łotwa, 8-10 czerwca 2011 Wyjazdy - Składowisko - przyszłość czy konieczność, Litwa-Łotwa, 8-10 czerwca 2011
Wyjazdy - Składowisko - przyszłość czy konieczność, Litwa-Łotwa, 8-10 czerwca 2011 Wyjazdy - Składowisko - przyszłość czy konieczność, Litwa-Łotwa, 8-10 czerwca 2011 Wyjazdy - Składowisko - przyszłość czy konieczność, Litwa-Łotwa, 8-10 czerwca 2011  
Strona 1 z 1