Podatek śmieciowy w krajach UE, Czechy-Słowacja-Austria, 6-8 kwietnia 2011


Międzynarodowy wyjazd techniczny 
Podatek śmieciowy w krajach UE 
6-8 kwietnia 2011 r., Czechy-Słowacja-Austria 

W dniach 6-8 kwietnia 2011 roku została zorganizowana II edycja Międzynarodowego Wyjazdu Technicznego „Podatek śmieciowy w krajach Unii Europejskiej”. Przez trzy dni uczestnicy mieli okazję zobaczyć dwa zakłady termicznego przekształcania odpadów – spalarnie w Brnie (Czechy) i w Bratysławie (Słowacja), kompostownię odpadów w Brnie oraz zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w St. Poelten (Austria). Podczas poszczególnych wizytacji były przeprowadzane wykłady dotyczące aktualnie funkcjonującego systemu gospodarki odpadami na terenie poszczególnych gmin. 
Jak się okazuje system naliczania podatku śmieciowego opiera się w każdym kraju na innych zasadach i różne są jego stawki. Jednak w każdym z odwiedzonych państw jego uchwalenie przez rząd przyczyniło się do zmniejszenia ilości „dzikich wysypisk odpadów” oraz zwiększyło świadomość ekologiczną mieszkańców dotycząca chociażby selek
Wyjazdy - Podatek śmieciowy w krajach UE, Czechy-Słowacja-Austria, 6-8 kwietnia 2011 Wyjazdy - Podatek śmieciowy w krajach UE, Czechy-Słowacja-Austria, 6-8 kwietnia 2011 Wyjazdy - Podatek śmieciowy w krajach UE, Czechy-Słowacja-Austria, 6-8 kwietnia 2011 Wyjazdy - Podatek śmieciowy w krajach UE, Czechy-Słowacja-Austria, 6-8 kwietnia 2011
Wyjazdy - Podatek śmieciowy w krajach UE, Czechy-Słowacja-Austria, 6-8 kwietnia 2011 Wyjazdy - Podatek śmieciowy w krajach UE, Czechy-Słowacja-Austria, 6-8 kwietnia 2011 Wyjazdy - Podatek śmieciowy w krajach UE, Czechy-Słowacja-Austria, 6-8 kwietnia 2011 Wyjazdy - Podatek śmieciowy w krajach UE, Czechy-Słowacja-Austria, 6-8 kwietnia 2011
Wyjazdy - Podatek śmieciowy w krajach UE, Czechy-Słowacja-Austria, 6-8 kwietnia 2011 Wyjazdy - Podatek śmieciowy w krajach UE, Czechy-Słowacja-Austria, 6-8 kwietnia 2011 Wyjazdy - Podatek śmieciowy w krajach UE, Czechy-Słowacja-Austria, 6-8 kwietnia 2011 Wyjazdy - Podatek śmieciowy w krajach UE, Czechy-Słowacja-Austria, 6-8 kwietnia 2011
Strona 1 z 1