PSZOK-punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Kraków, 2 października 2012


Ogólnopolska konferencja 
PSZOK -punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych – nowy obowiązek gminy
2 października 2012 r., Kraków 

2 października 2012 r. w Krakowie odbyła się ogólnopolska konferencja dot. tworzenia i funkcjonowania tego typu punktów zbiórki odpadów. 
Stworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK,) to nowy obowiązek jaki nakłada na gminę ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. To kolejne wyzwanie dla gmin. Po pierwsze przygotowanie PSZOK jest skomplikowane z prawnego punktu widzenia – mamy do czynienia z wieloma interpretacjami zapisów ustawy. Z drugiej strony kwestia kosztów. Zgodnie z zapisami ustawy wydatki związane z tworzeniem i funkcjonowaniem punktów mają byś pokryte z opłaty śmieciowej. Ważne, by gmina dobrze skalkulowała koszty PSZOK-ów w nakładanej na mieszkańców opłacie. 
Podstawy organizacji wg nowej ustawy przedstawił dr inż. Zbigniew Grabowski z AGH w Krakowie, który wskazał optymalne rozwiązania oraz zwrócił uwagę na praktyczne podejście do tworzenie punktu tak by spełniał swoją rolę. Dr inż. Iwona Kuczyńska z AGH w Krakowie przedstawiła kwestie odpadów niebezpiecznych, które trafiają do PSZOK, i dalszego z nimi postępowania. 
Wyeliminowanie odpadów problemowych ze strumienia odpadów komunalnych, to jedno z najważniejszych zadań jakie stoją przed gminami i ich kampaniami edukacyjnymi. Ze strony odbierającego i zagospodarowującego odpady tą kwestię przedstawił Prezes Jerzy Starypan ze spółki Beskid Żywiec, dzieląc się doświadczeniem wykluczenia ze strumienia m.in. popiołu, ZSEiE i innych odpadów niebezpiecznych. W kolejnych wystąpieniach wypracowane modele współpracy i postępowania z poszczególnymi frakcjami odpadów problemowych przedstawiali partnerzy spotkania mi.in.: dyrektor Mirosław Baściuk z Electro-System O.O. SA – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, Prezes Reba O.O. SA - Michał Korkozowicz - baterie i akumulatory , Prezes KIG „Przemysł Spożywczy” - Tadeusz Pokrywka - koordynujący program REKATON. Uczestnicy mogli naocznie przekonać się o możliwościach urządzeń Tomra Orwak – partnera spotkania, który prezentował zautomatyzowane systemy do zbiórki opakowań po napojach, które bardzo często można spotkać w europejskich miastach i marketach.
O skutecznej komunikacji ze społeczeństwem, żywiołowo nawiązał w swoim wystąpieniu Prezes ZZO Poznań- Krzysztof Krauze. Na poznańskich przykładach wypunktował jakie są najważniejsze elementy komunikacji, które przekładają się na poziomy zbiórki odpadów a przez to eliminacje dzikich wysypisk. Przekonywał, że kampania edukacyjna mieszkańców musi być przemyślaną strategią, składającą się z cyklicznych akcji, o których mieszkańcy muszą być informowani różnymi kanałami komunikacji (ulotki, prasa, tv, radio, eventy).
Inne problemy z wyborem lokalizacji, opracowaniem projektu, stworzeniem i eksploatowaniem będzie miała gmina wiejska, a inne miasto wojewódzkie. Dlatego do wystąpienia podczas obrad zaproszeni zostali przedstawiciele różnej wielkości jednostek, które posiadają doświadczenie w prowadzeniu tego typu punktów. Aby zaprezentować kompleksowy obraz PSZOK-ów w Polsce, wśród gości pojawili się przedstawiciele mniejszych miejscowości, jak gmina Wierzawice (do 20 tys. mieszkańców) oraz większych gmin: Wołomin (do 50 tys.), miasta Stalowa Wola (do 75 tys.) czy miasta Poznań i (powyżej 100 tys.). Zaproszeni operatorzy punktów zbiórki podzielili się praktycznymi informacjami dotyczącymi m.in.: kosztów tworzenia i funkcjonowania PSZOK, zagospodarowania zebranych odpadów, zapisów w regulaminach oraz najczęściej spotykanych problemów w funkcjonowania punktów. 
Zakończeniem spotkania był wyjazd techniczny do krakowskiej Lamusowni – zbiorczego punktu gromadzenia odpadów. To obiekt o ciekawej architekturze, wkomponowany w zieleń, który dzięki specjalnym oznaczeniom oraz informacjom pozwala mieszkańcom Krakowa na korzystanie z jego usług w sposób łatwy i intuicyjny. W ciągu roku funkcjonowania „Lamusownię” odwiedziło 9 tysięcy 700 Krakowian, dostarczając 1 tysiąc 900 ton odpadów. Te dane świadczą o wzroście świadomości ekologicznej mieszkańców, a jednocześnie wykazują optymalne rozwiązania zastosowane w Lamusowni – podsumowała Pani Prokurent Krystyna Flak z MPO Kraków.
 
 
Partner strategiczny  
        Partnerzy                                      Współpraca


   logo_electro_system_do_wstawiania.jpg   


 

logo-reba_patent.jpg

rekarton_logo.jpg

tomra_collection_solution_kolor_www-01.jpg

 

   mpo_kr1.jpg    
  
Konferencje - PSZOK-punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Kraków, 2 października 2012 Konferencje - PSZOK-punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Kraków, 2 października 2012 Konferencje - PSZOK-punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Kraków, 2 października 2012 Konferencje - PSZOK-punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Kraków, 2 października 2012
Konferencje - PSZOK-punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Kraków, 2 października 2012 Konferencje - PSZOK-punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Kraków, 2 października 2012 Konferencje - PSZOK-punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Kraków, 2 października 2012 Konferencje - PSZOK-punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Kraków, 2 października 2012
Konferencje - PSZOK-punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Kraków, 2 października 2012      
Strona 1 z 1