Poziomy odzysku i recyklingu odpadów - założenia a realia


2. Ogólnopolska konferencja
Poziomy odzysku i recyklingu odpadów - założenia a realia
26-27 października 2017, Szczecin


Zgodnie z celami wyznaczonymi przez Komisję Europejską i Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, do 2020 r. Polska powinna osiągnąć 50-procentowy poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Jak sytuacja wygląda obecnie i czy jesteśmy w stanie sprostać tym celom? Na te pytania można było uzyskać odpowiedź podczas niniejszej konferencji. Podczas tego wydarzenia uczestnicy wysłuchali wystąpień prawników (prof. dra hab. Zbigniewa Bukowskiego i Macieja Kiełbusa) na temat kierunków zmian prawnych, które mogą wpłynąć na osiągane poziomy odzysku i recyklingu. Sporo miejsca poświęcono systemowi naliczania „opłat śmieciowych” i egzekucji prawa odpadowego w gminach (dr inż. Paweł Szyszkowski, Edwin Górnicki, Adam Musiała). O tym, jak poprawić efektywność systemu mówili z kolei Paweł Adamczyk z UM Szczecin, a także Maciej Potentas (PUHP Lech) i Paweł Ksiądz (ZZO Stargard). Nie zabrakło też referatu dotyczącego finansowania zadań w gospodarce odpadami. Kwestie te omówiła Beata Kijewska-Pudełko z NFOŚiGW. Szeroko temat konferencji zgłębiono podczas półtoragodzinnego studium panelowego. Dopełnieniem tego wydarzenia były wizytacje nowego Ekoportu w Szczecinie oraz będącej w rozruchach tamtejszej spalarni odpadów.  


Patronat honorowy
piotr_krzystek_patronat_sm.png
Współorganizator
miasto_szczecin.jpg


 
 
 
 
 
 
 
 
Patronat
    logo_unia_metr_pl.jpg    logo_zwiazek_miast_pl.jpg     logo_zw.gmin_wiejskich.gif      
 

   

  
Partnerzy    
 logo_bewa.png    logo_profeko_small.jpg    
  
Konferencje - Poziomy odzysku i recyklingu odpadów - założenia a realia Konferencje - Poziomy odzysku i recyklingu odpadów - założenia a realia Konferencje - Poziomy odzysku i recyklingu odpadów - założenia a realia Konferencje - Poziomy odzysku i recyklingu odpadów - założenia a realia
Konferencje - Poziomy odzysku i recyklingu odpadów - założenia a realia Konferencje - Poziomy odzysku i recyklingu odpadów - założenia a realia Konferencje - Poziomy odzysku i recyklingu odpadów - założenia a realia Konferencje - Poziomy odzysku i recyklingu odpadów - założenia a realia
Konferencje - Poziomy odzysku i recyklingu odpadów - założenia a realia Konferencje - Poziomy odzysku i recyklingu odpadów - założenia a realia Konferencje - Poziomy odzysku i recyklingu odpadów - założenia a realia Konferencje - Poziomy odzysku i recyklingu odpadów - założenia a realia
Strona 1 z 1