PSZOK - efektywność i funkcjonalność


8. Ogólnopolska konferencja
PSZOK - efektywność i funkcjonalność 
13-14 marca 2018, Poznań

Wyjazdami na dwa poznańskie PSZOK-i zakończyła się konferencja dotycząca prowadzenia efektywnych i funkcjonalnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zanim jednak uczestnicy tego wydarzenia wzięli udział w wyjazdach studyjnych, wysłuchali kilkunastu referatów, poświęconych zagadnieniom związanym z PSZOK-ami.  Jako pierwszemu głos oddano Maciejowi Kiełbusowi z Kancelarii Prawnej Krystian Ziemski & Partners, który przedstawił wpływ proponowanych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na funkcjonowanie PSZOK-ow. Kolejnym prelegentem był Andrzej Krzyśków z firmy proGEO, który wskazał kryteria wpływające na efektywność tych obiektów. Jak pozyskać dofinansowanie na budowę czy modernizację takich miejsc opowiedziała Anna Marcinkiewicz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z kolei dr inż. Paweł Szyszkowski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu skupił się na realizacji przez gminy takich punktów, nakierowanych głównie na edukację ekologiczną. Swój wykład miał również Mariusz Piasecki. Omówił on nakłady finansowe i koszty organizacyjne tworzenia na PSZOK-ach punktów napraw, przygotowania do ponownego użycia i przyjmowania rzeczy używanych. Zaś prawne aspekty tego zagadnienia przybliżył uczestnikom prof. dr hab. Zbigniew Bukowski z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zagraniczne doświadczenia tworzenia i funkcjonowania takich punktów omówiła Kinga Gamańska z Ekorum. Wtórował jej kolega – Paweł Szadziewicz, który zaprezentował rekomendacje dla PSZOK-ów i punktów napraw na podstawie opracowania stworzonego dla Ministerstwa Środowiska. Czy możliwe jest utworzenie efektywnego PSZOK-a na terenach wiejskich? Na to pytanie starał się odpowiedzieć Leszek Świętalski ze Związku Gmin Wiejskich RP. Obrady zakończyły się wykładami prezentującymi doświadczenia w prowadzeniu wzorcowych PSZOK-ów w Poznaniu i Szczecinie (Jolanta Tarnowska-Jurkiewicz, ZUK Szczecin oraz Patrycja Kalewska, ZZO Poznań).
 
 
Współpraca

zzo_poznan.jpg


 
 
 
 
Konferencje - PSZOK - efektywność i funkcjonalność Konferencje - PSZOK - efektywność i funkcjonalność Konferencje - PSZOK - efektywność i funkcjonalność Konferencje - PSZOK - efektywność i funkcjonalność
Konferencje - PSZOK - efektywność i funkcjonalność Konferencje - PSZOK - efektywność i funkcjonalność Konferencje - PSZOK - efektywność i funkcjonalność Konferencje - PSZOK - efektywność i funkcjonalność
Strona 1 z 1