Związki gmin jako regiony gospodarki odpadami


II Ogólnopolska Konferencja 
Związki gmin jako regiony gospodarki odpadami
20 marca 2013
Poznań-Piotrowo Pierwsze
 
 
20 marca 2013 roku w Poznaniu odbyła się 2. Ogólnopolska Konferencja „Związki gmin jako regiony gospodarki odpadami”.  Spotkanie zgromadziło szerokie grono przedstawicieli związków międzygminnych oraz gmin z całego kraju. Podczas obrad poruszone zostały istotne problemy związane z prowadzeniem związku oraz przejmowaniem obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami od gmin. Obrady otworzyło wystąpienie Zofii Ligockiej z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu omawiające najważniejsze kwestie związane z nadzorem nad uchwałami dot. nowej ustawy śmieciowej oraz związanymi z tym opłatami. Następnie dr inż. Paweł Szyszkowski podczas swojej prezentacji skupił się na zagadnieniach związanych z osiągnięciem  wymaganych poziomów odzysku odpadów przez związek. Radosław Michalec z Profeko Sp. z o.o. przekonywał, że zarządzanie strumieniem odpadów na obszarze gmin i związków gmin to jedno z najważniejszych zadań wpływających za poprawne funkcjonowanie systemu. Nowoczesne podejście do zbiorki elektrośmieci zaproponował dr inż. Robert Wawrzonek
z Electro-System O.O.  SA., który  objaśnił model współpracy w zakresie kompleksowego rozwiązania dla gmin i związków w tym zakresie. Rajmund Prusiewicz z APRIVA Sp. z o.o. omówił przykłady realizacji stacji przeładunkowych, które stają się niezbędnym elementem większych regionów. Wskazał najważniejsze elementy stacji, na które należy zwrócić uwagę przy ich projektowaniu i budowie. Do wygłoszenia referatów zaproszeni zostali również przedstawiciele związków gmin tj.: Związku Międzygminnego „Bzura”, Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, Celowego Związku Gmin R-XXI, Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów Selekt oraz Związku Międzygminnego „Obra”. Prelegenci przedstawili doświadczenia z funkcjonowania w polskich realiach, kwestie związane z przejęciem obowiązków, ujednoliceniem polityki funkcjonowania względem gmin, rozliczeniami strumienia odpadów, budową RIPOK-ów oraz edukacją ekologiczną mieszkańców. Cennym dla uczestników punktem programu konferencji była wizytacja Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT, który jako RIPOK zagospodarowuje odpady z obszaru Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT oraz Związku Międzygminnego „Obra”. Zakład przetwarza odpady wytwarzane przez ok. 270 tys. mieszkańców. 
Podczas spotkania padło wiele pytań oraz poruszono zagadnienia, które wskazują na konieczność dalszych spotkań dot. związków gmin. Tematy te zostaną poruszone podczas kolejnej, trzeciej już edycji tej konferencji – zapewniła Kinga Gamańska, Dyrektor Operacyjny w Ekorum. 
 
Konferencja dofinansowana ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 logo_wfosigw_w_poznaniu.jpgPartner strategiczny  
        Partner                                       

profe_odpadwgmine.jpg   logo_profeko.jpg    


 

logo_electro_system_do_wstawiania.jpg     logo_remondis_electro_go.png

 
Konferencje - Związki gmin jako regiony gospodarki odpadami Konferencje - Związki gmin jako regiony gospodarki odpadami Konferencje - Związki gmin jako regiony gospodarki odpadami Konferencje - Związki gmin jako regiony gospodarki odpadami
Konferencje - Związki gmin jako regiony gospodarki odpadami Konferencje - Związki gmin jako regiony gospodarki odpadami Konferencje - Związki gmin jako regiony gospodarki odpadami Konferencje - Związki gmin jako regiony gospodarki odpadami
Konferencje - Związki gmin jako regiony gospodarki odpadami Konferencje - Związki gmin jako regiony gospodarki odpadami Konferencje - Związki gmin jako regiony gospodarki odpadami Konferencje - Związki gmin jako regiony gospodarki odpadami
Strona 1 z 1