Konferencja PSZOK -


Ogólnopolska Konferencja
PSZOK - punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych - nowy obowiązek gmin
23-24 kwietnia 2013
Poznań-Brandenburgia
 
 
2. Ogólnopolska Konferencja „PSZOK – punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych – nowy obowiązek gmin” cieszyła się dużym zainteresowaniem i zgromadziła przedstawicieli gmin, związków gmin oraz zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych. Spotkanie odbyło w dniach 23-24 kwietnia 2013 r. w Poznaniu i połączone było z wyjazdem technicznym do Brandenburgii, którego celem była wizytacja tamtejszych punktów zbiórki odpadów. 
Obrady rozpoczął dr Paweł Szyszkowski, którego wystąpienie dotyczyło wymagań organizacyjnych PSZOK m.in.: zapisów ustawowych, wypełnienia zadań, rodzaju zbieranych odpadów oraz zlokalizowania punktu na terenie gminy. 
Wymagania techniczne w tworzeniu i funkcjonowaniu efektywnego PSZOK, jego wyposażenie oraz koszty budowy przedstawił Andrzej Krzyśków z proGEO Sp. z o.o. Przedstawił szczegółowo etapy procesu inwestycyjnego oraz poziomy nakładów inwestycyjnych na realizację PSZOK. 
Robert Złotek wraz z Ewą Błaszyk-Uniejewską z WFOŚiGW z Poznania przedstawili możliwości dofinansowania budowy PSZOK wskazując formy, zasady i warunki finansowania. Ponadto wyjaśniona została kwestia pomocy publicznej w zakresie budowy i funkcjonowania PSZOK. 
Zarządzanie efektywnym PSZOK przedstawił Mariusz Piasecki, prezes MZK Stalowa Wola. Na przykładzie „Rupieciarni” zaprezentował szczegółowe działania punktu m.in. zestawił wyliczenie koszów jakie ponosi mieszkaniec Stawowej Woli kiedy odpady zbierane są selektywnie w punkcie (0,31 zł) oraz poza nim (2,11 zł).„W 2012 roku odnotowaliśmy blisko 90% wzrost ilości odpadów zbieranych w Rupieciarni, w stosunku do 2011 roku, gdzie udział zebranych odpadów w Rupieciarni w zbiórce odpadów zmieszanych wyniósł blisko 5%.” - podsumował prezes Piasecki.
Z tematem mobilnej zbiórki odbioru odpadów wystąpił Daniel Tylak, Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Wskazał jak zorganizować i przeprowadzić zbiórkę za pomocą mobilnego punktu zbierania odpadów oraz przybliżył koszty oraz spodziewane efekty funkcjonowania takiego systemu. 
Podczas obrad Dariusz Piechota z Elektrorecykling Nowy Tomyśl przedstawił korzyści dla gmin, jakie niesie udział w projekcie ELEKTRYCZNE ŚMIECI. System ten poprzez ujednoliconą sieć różnorodnych form zbierania elektrycznych śmieci jest praktycznym rozwiązaniem dla mieszkańców, samorządów i biznesu. Zapewnia zagospodarowanie odpadów elektrycznych i elektronicznych wytworzonych na terenie gminy. 
Krzysztof Cal z firmy Bewa przedstawił modułowy system budowy PSZOK. Wskazał na funkcjonalność takiego podejścia oraz oszczędność powierzchni i czasu realizacji przy zastosowaniu rozwiązań prefabrykowanej konstrukcji PSZOK. 
Z kolei zasady budowy i funkcjonowania PSZOK w ramach porozumienia międzygminnego przedstawił dr Jędrzej Bujny, wskazując wady oraz zalety takiego modelu współpracy. Dalsza część obrad poświęcona była planom budowy PSZOK. 
Temat został omówiony przez Aldonę Sobolak z Urzędu Miasta Ostrowiec Świętokrzyski, gdzie gmina ogłosiła osobny przetarg na budowę i eksploatacje punktu. 
Następnie Arkadiusz Bloch ze Związku Gminnego Zagłębia Miedziowego przedstawił plan budowy międzygminnego punktu zbiórki, który w 60% dofinansowany będzie z NFOŚiGW. 
Jak zwykle entuzjastyczne przyjęte zostało wystąpienie Krzysztofa Krauze, Prezesa ZZO Poznań, który podzielił się z uczestnikami doświadczeniami w prowadzeniu poznańskich „gradowisk”. Wskazał najważniejsze elementy, które sprzyjają powodzeniu tego typu inwestycji i pełnej akceptacji społecznej. 
Doświadczeniami z zarządzania szczecińskimi EKOPORT-ami podzielił się Jakub Kujtach z Urzędu Miasta Szczecin. Przedstawił efekty działania sieci punktów zlokalizowanych w całym mieście, gdzie cześć punktów zostało zmodernizowanych, a ponadto miasto planuje budowę dwóch dodatkowych punktów. 
Renata Czarnecka z Komunalnego Związku Gmin „Doliny Redy i Chylonki” przedstawiła doświadczenia w funkcjonowaniu 10 punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych, które od ponad 12 lat funkcjonują na terenie zrzeszonych gmin. 

W drugim dniu konferencji został zorganizowany wyjazd techniczny do Brandenburgii, gdzie wizytowane były trzy centra recyklingu obsługujące gminy zrzeszone w tamtejszym związku komunalnym.
 
Konferencja dofinansowana ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 logo_wfosigw_w_poznaniu.jpg
Konferencje - Konferencja PSZOK - Konferencje - Konferencja PSZOK - Konferencje - Konferencja PSZOK - Konferencje - Konferencja PSZOK -
Konferencje - Konferencja PSZOK - Konferencje - Konferencja PSZOK - Konferencje - Konferencja PSZOK - Konferencje - Konferencja PSZOK -
Konferencje - Konferencja PSZOK - Konferencje - Konferencja PSZOK - Konferencje - Konferencja PSZOK - Konferencje - Konferencja PSZOK -
Strona 1 z 1