Kompostowanie a fermentacja beztlenowa odpadów biodegradowalnych


Otwarta konferencja
Kompostowanie a fermentacja odpadów biodegradowalnych 
8 październik 2013
Poznań – targi POLEKO

8 października 2013 roku, podczas targów POLEKO, firma Ekorum zorganizowała otwartą konferencję „Kompostowanie a fermentacja odpadów biodegradowalnych”. Tematem przewodnim spotkania były kwestie dot. zagospodarowania odpadów biodegradowalnych, w tym rozliczenie poziomów odzysku między RIPOK a gminą oraz rozbudowy RIPOK o element kompostowni tlenowej. Ponadto przedstawione zostały koncepcje zakładów z modułem fermentacji beztlenowej, które obecnie realizowane są w Polsce. 
 
Obrady otworzył Marek Kundegórski, który w przejrzysty sposób przedstawił tematykę biologicznego przetwarzani bioodpadów w warunkach tlenowych. W wystąpieniu przedstawił przegląd instalacji realizowanych w kraju oraz niewłaściwe przykłady kompostowania bioodpadów i ich konsekwencje środowiskowe. 
Aspekt rozbudowy RIPOK o element kompostowni tlenowej przedstawił Bartosz Wydra z ZGK w Zawierciu. Zakład jest w trakcie procesu inwestycyjnego, dlatego wystąpienie zawierało praktyczne i aktualne spostrzeżenia. 
Zakończenie inwestycji z kompostownią tlenową odpadów ma za sobą Celowy Związek Gmin R XXI. Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w Słajsinie został oddany w marcu br. i zagospodarowuje odpady z 27 gmin, wytworzone przez około 240 tys. mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Reprezentująca zakład dr inż. Jolanta Kamińska-Borak  przedstawiła proces technologiczny przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów biodegradowalnych. Wielkość zakładu, jak i zastosowany system kompostowania NOVA-KOMP, bez problemu radzą sobie również z znacznymi wahaniami w ilości dostarczanych odpadów. W okresie letnim zakład przyjmuje o około 30% więcej odpadów wytworzonych przez turystów odwiedzających gminy nadmorskie należące do związku. 
Szczegóły technologiczne procesu kompostowania w systemie NOVA-KOMP przedstawił Rajmund Prusiewicz z AK NOVA. Podkreślił, że stworzony system kompostowania jest polskim produktem w pełni opartym na wieloletnich doświadczeniach przy realizacji podobnych instalacji w naszym kraju. Międzynarodowe Targi Poznań podzieliły te przekonania przyznając systemowi biodegradacji NOVA-KOMP Złoty Medal POLEKO 2013. 
W zakładzie w Słajsinie z powodzeniem funkcjonuje również największa, seryjnie produkowana przerzynarka odpadów firmy BACKHUS. Maszyny tej firmy możemy zobaczyć również na wielu innych instalacjach w Polsce i Europie. Rozwiązanie działające w Słajsinie scharakteryzował reprezentujący producenta Mirosław Kowalski
Na uwagę zasługują nie tylko instalacje kompostowania tlenowego, ale również realizowane obecnie w Polsce instalacje fermentacji beztlenowej. Stąd w programie uwzględniono temat rozbudowy RIPOK o tego typu moduł. Przedstawił go Jacek Chrząstek ze STRABAG, który opierając się na realizowanych instalacjach w Tychach oraz Stalowej Woli przedstawił możliwości modyfikacji technologii dostosowanych do potrzeb zamawiającego. Jednocześnie wskazał kierunki rozbudowy RIPOK w oparciu o beztlenową fermentację i możliwości pozyskania energii z wytworzonego biogazu, podkreślając że nadrzędną rolę w całym procesie ma rodzaj wsadu.  
Zgodnie z obowiązującym prawem RIPOK-i i gminy muszą wykazać poziom redukcji odpadów biodegradowalnych – zarówno w przypadku kompostowania tlenowego, jak i fermentacji beztlenowej.  Temat ten przedstawił Jacek Politycki z ZZO Poznań, który wskazał na zawiłość w obliczaniu a w konsekwencji uzyskaniu wymaganych ustawowo poziomów, co w najbliższych latach może przysporzyć wielu problemów.
Ważnym głosem w dyskusji były spostrzeżenia Anny Specht-Schampery, radcy prawnego w kancelarii sdzlegal Schindhel, dotyczące postępowań przetargowych w zakresie budowy zakładów zagospodarowujących odpady. Wskazała, że zamawiający mają problemy z dokładnym precyzowaniem zapisów w SIWZ, czego konsekwencją są liczne sprawy toczące się ostatnio w KIO.        
Partnerzy
logo_novakomp_a2.jpg  logo_ak_nova.jpg 

          strabag1.jpg       
                                                      
           Współorganizator

mtp_logo_boczne.jpg        poleko_czyste_200x75.png

 
 
 Konferencje - Kompostowanie a fermentacja beztlenowa odpadów biodegradowalnych Konferencje - Kompostowanie a fermentacja beztlenowa odpadów biodegradowalnych Konferencje - Kompostowanie a fermentacja beztlenowa odpadów biodegradowalnych Konferencje - Kompostowanie a fermentacja beztlenowa odpadów biodegradowalnych
Konferencje - Kompostowanie a fermentacja beztlenowa odpadów biodegradowalnych Konferencje - Kompostowanie a fermentacja beztlenowa odpadów biodegradowalnych Konferencje - Kompostowanie a fermentacja beztlenowa odpadów biodegradowalnych Konferencje - Kompostowanie a fermentacja beztlenowa odpadów biodegradowalnych
Strona 1 z 1