3. Konferencja PSZOK - 13 listopada 2013 Stalowa Wola


3 Ogólnopolska Konferencja 
PSZOK - punkt selektywnego  zbierania odpadów komunalnych  – nowy obowiązek gmin 
13 listopada 2013  Stalowa Wola
 
Kolejna edycja konferencji dotyczącej PSZOK – punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych została zorganizowana 13 listopada 2013 roku w Stalowej Woli. Patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Stalowa Wola Andrzej Szlęzak oraz prof. dr hab. Andrzej Kuczumow, Dziekan WZNoS w Stalowej Woli, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 
Konferencję otworzył Paweł Szadziewicz z EKORUM, który przywitał uczestników i zaproszonych gości. Organizator poprosił Panią poseł do sejmu RP, Renatę Butryn o kilka słów wstępu. Omówiła ona aktualne prace sejmu nad modyfikacją systemu gospodarki odpadami. 
 
Obrady rozpoczął dr Paweł Szyszkowski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, który omówił kwestie wymagań organizacyjnych PSZOK m.in.: zapisów ustawowych, wypełnienia zadań, rodzaju zbieranych odpadów oraz zlokalizowania punktu na terenie gminy. Niezmiernie istotne zagadnienia dotyczące wymagań technicznych w tworzeniu i funkcjonowaniu efektywnego PSZOK, jego kosztów budowy oraz wyposażenia omówił Andrzej Krzyśków z proGEO Sp. z o.o. Przedstawił szczegółowo etapy procesu inwestycyjnego oraz poziomy nakładów inwestycyjnych na realizację PSZOK. 
Możliwości dofinansowania budowy PSZOK ze środków wojewódzkich i krajowych przedstawiła Małgorzata Wolińska z WFOŚiGW w Rzeszowie, która wskazała, iż w chwili obecnej istnieje jedynie możliwość uzyskania pożyczki i opłaty do oprocentowania kredytu bankowego. 
Ireneusz Szulc z firmy Control Process SA, partnera konferencji, przedstawił założenia i etapy realizacji jednej z najważniejszych inwestycji środowiskowych, jakie realizowane są w regionie – budowy zakładu MBP w Stalowej Woli. 
Niezmiernie ciekawe dla uczestników konferencji było wystąpienie Anny Gronby z WZNoS w Stalowej Woli, która przedstawiła wyniki badań analizujących skład morfologiczny odpadów codziennych w okresie zimowym w mieście Stalowa Wola. Wynikało z nich, że spory udział mają popioły i żużle, które szczególnie przy instalacjach MBP należy wyeliminować ze strumienia odpadów, by proces przebiegał poprawnie. 
Założenia skutecznego wsparcia finansowego i logistycznego PSZOK w zakresie zbiórki elektroodpadów powadzonej przez organizację odzysku Electro-System S.A. przestawił Paweł Frankiewicz z REMONDIS Electrorecycling – partnera konferencji. 
Efekty działania punktu RUPIECIARNIA, który istnieje do kwietnia 2011 roku przedstawiła Alicja Ptasiewicz z Miejskiego Zakładu Komunalnego w Stalowej Woli. Z zaprezentowanych danych wynika, że w 2012 roku zostało zebrane ponad 772 Mg odpadów. Podkreśliła by przeanalizować rozbudowę tego typu punktów, ponieważ koszt zbiórki 1 kg odpadów od mieszkańca w takim punkcie jest 7 razy tańszy w porównaniu do selektywnej zbiórki bezpośrednio od mieszkańca. Jednak by uzyskać zadawalające poziomy zbiórki, taki punkt należy zlokalizować blisko mieszkańców. 
Tworzenie PSZOK w centach miast połączone z poszanowaniem powierzchni, to bolączka wielu samorządów. Rozwiązaniem może być modułowy system budowy PSZOK przy zastosowaniu rozwiązań prefabrykowanej konstrukcji. O funkcjonalności, koszcie i krótkim czasie realizacji tego typu zabudowy mówił Krzysztof Cal z firmy Bewa.   
Oprócz lokalizacji, gminy borykają się z wieloma problemami w zakresie PSZOK tj.: opracowanie projektu, koncepcja funkcjonowania, model eksploatacji takiego punktu. Różnego rodzaju rozwiązania powyższych kwestii przedstawił Mariusz Piasecki z Konsorcjum Firm Konsultingowych, który obecnie pracuje z wieloma gminami w zakresie realizacji PSZOK.   
Nic jednak nie przemawia do uczestników jak doświadczenia, dlatego do wystąpienia zostali zaproszeni operatorzy istniejących już PSZOK-ów. Agnieszka Kowalczyk z radomskiego RADKOMU, przedstawiła doświadczenia w prowadzeniu zbiórki odpadów problemowych przy RIPOK. Podczas wystąpienia skupiła się nad kwestiami dotyczącymi idei tworzenia punktu, rodzajów odpadów, edukacji ekologicznej oraz najczęściej spotykanych problemów w funkcjonowaniu punktów. Efekty, choć krótko działającego PSZOK są na tyle zadawalające, że już planuje się lokalizację kolejnych 5 punktów w obrębie Radomia. 
Swoje wieloletnie doświadczenia w prowadzeniu punktów i mobilnej zbiórki odpadów oraz działań edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami przedstawił Adam Deja z ZZO Poznań. Poznańskie Gratowiska rok rocznie notują wzrost przyjmowanych odpadów i niewątpliwie na ten stan ma wpływ intensywna kampania informacyjna prowadzona przez ZZO Poznań. 
Uzupełnieniem obrad była wizytacja RUPIECIARNI w Stalowej Woli prowadzonej przez tamtejsze MZK, która wykazuje znaczny wzrost efektywności zbiórki odpadów.        
 

Patronat    
Andrzej Szlęzak
Prezydent Miasta Stalowa Wola
stalowa_wola_herb_miasta.jpg
  
prof. dr hab. Andrzej Kuczumow  
Dziekan WZNoS w Stalowej Woli,
Instytut Inżynierii Środowiska,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Współorganizator
    kul.jpg   
     Współpraca
  mzk_stalowa.jpg 
       Partnerzy
  logo_electro_system_do_wstawiania.jpg                   logo_control_process.gif  

logo_remondis_electro_go.png     
 
 
 
 
Konferencje - 3. Konferencja PSZOK - 13 listopada 2013  Stalowa Wola Konferencje - 3. Konferencja PSZOK - 13 listopada 2013  Stalowa Wola Konferencje - 3. Konferencja PSZOK - 13 listopada 2013  Stalowa Wola Konferencje - 3. Konferencja PSZOK - 13 listopada 2013  Stalowa Wola
Konferencje - 3. Konferencja PSZOK - 13 listopada 2013  Stalowa Wola Konferencje - 3. Konferencja PSZOK - 13 listopada 2013  Stalowa Wola Konferencje - 3. Konferencja PSZOK - 13 listopada 2013  Stalowa Wola Konferencje - 3. Konferencja PSZOK - 13 listopada 2013  Stalowa Wola
Strona 1 z 1