Związki Gmin


3. Ogólnopolska Konferencja 
Związki gmin jako regiony gospodarki odpadami
12 luty 2014, Opole
 
 
 
12 lutego 2014 roku w Opolu odbyła się trzecia edycja ogólnopolskiej konferencji „Związki gmin jako regiony gospodarki odpadami”. 
 
Pierwsze miesiące funkcjonowania nowej  „ustawy śmieciowej” spowodowały spore modyfikację w funkcjonowaniu gmin i związków międzygminnych. Wiele gmin zdecydowało się na tworzenie systemu gospodarki odpadami pod postacią związków. Konferencja to doskonałe miejsce, aby zweryfikować czy obrana droga była właściwa, omówić cały proces, wymienić się wiedzą i omówić dalsze kroki. System ruszył, teraz czas na to by równo i efektywnie zafunkcjonował we wszystkich gminach danego związku – mówił podczas rozpoczęcia konferencji Paweł Szadziewicz z Ekorum, organizator spotkania. 
 
Obraz wdrożenia systemu gospodarki odpadami w gminach należących do związku przedstawił Andrzej Krzyśków z proGeo Sp. z o.o. Na podstawie licznych doświadczeń i obserwacji przedstawił kompleksowy obraz funkcjonowania nowego systemu. Wyliczając poszczególne elementy systemu omówił kwestie problematyczne i wskazówki pomocne w ich wyeliminowaniu. 
Warto, naprawdę warto działać razem – przekonywał Wojciech Pomin, przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wierzyca. Wprawdzie związek istnieje już kilka lat, ale zmiana systemowa oraz spójna polityka doprowadziły do znacznego wzrostu zbiórki poszczególnych frakcji odpadów. W swoim wystąpieniu W. Pomin wskazał na korzyści i zagrożenia wynikające z przejęcia obowiązków gmin przez związek. Niestety nadal istnieją zagadnienia, których nie jesteśmy wstanie wyeliminować – spory polityczne, które przenoszą się z gmin na forum związku, zagrożenia podporządkowania jednej gminy grupie gmin czy utrata bezpośredniej kontroli przez rady gmin nad organami związku. Jednak „plusów” jest zdecydowanie więcej i dlatego trzeba podjąć trud i razem tworzyć system, przekonywał Wojciech Pomin. 
W przypadku międzygminnego projektu niełatwym elementem systemu jest organizacja i funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów od mieszkańców (PSZOK). Temat szczegółowo omówił Remigiusz  Bisak  z Centrum Zagospodarowania Odpadów "Selekt". Wskazał, iż szereg problemów, jakie występują w PSZOK wynikają z niewiedzy lub prób obejścia regulaminu przez mieszkańców. Jednym ze sztandarowych, z którym borykają się wszystkie PSZOKi w Polsce jest przywożenie odpadów budowlanych i rozbiórkowych przed przedsiębiorców, którzy podszywają się pod mieszkańców.     
I kwartał roku to w gminach i związkach gmin to trudny okres – przygotowywane są roczne sprawozdania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Liczne niuanse i warianty rozliczeń z osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu przez gminy i związki międzygminne przedstawił dr inż. Paweł Szyszkowski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 
Sposobem na usprawnienie rozliczeń przez związek jest zainstalowanie kompatybilnego systemu informatycznego. To jeden z argumentów, który przemawia za zasadnością wdrożenia rozwiązania, powiedział Karol Michalec z Profeko, partner konferencji. System jest pomocny przez cały rok, ale w tym okresie szczególnie. Dzięki powiązaniu w jednym, efektywnym systemie informatycznym gminy i RIPOK bez problemu wymieniają się informacjami- przekonywał Karol Michalec.   
Częścią składową nowego systemu gospodarki odpadami, przez niektórych uważaną za najważniejszą, jest część finansowa oparta na opłacie śmieciowej. To niełatwy element systemu, który od samego początku budził spore kontrowersje - począwszy od ustalania jej poziomu po skuteczna windykację. Hanna Kmieciak, odpowiadająca za podatki i opłaty w Urzędzie Miejskim w Kórniku, przedstawiła to zagadnienie z punktu widzenia gminy. Skuteczna procedura decyzyjności, księgowanie opłat i nadpłat, przedawnienia, upomnienia, egzekucja administracyjna i jej środki egzekwowanie i zaksięgowanie i wydatkowanie to zadania jakie stoją przed każda gminą czy związkiem.
Okazuje się, że to dla gmin nie lada wyzwanie. Szanse i korzyści z budowy międzygminnego RIPOK oraz związane z tym problemy i wyzwania przedstawił szczegółowo prezes zarządu PGK Ekom Zdzisław Rizler. Podczas wyjazdu technicznego zorganizowanego w ramach konferencji uczestnicy wizytowali regionalną instalację w Domaszkowicach obsługującą ponad 250 tys. mieszkańców. 
 
 
 
Partner strategiczny  

profe_odpadwgmine.jpg   logo_profeko.jpg    

Konferencje - Związki Gmin Konferencje - Związki Gmin Konferencje - Związki Gmin Konferencje - Związki Gmin
Konferencje - Związki Gmin Konferencje - Związki Gmin Konferencje - Związki Gmin Konferencje - Związki Gmin
Konferencje - Związki Gmin Konferencje - Związki Gmin Konferencje - Związki Gmin Konferencje - Związki Gmin
Strona 1 z 1