Przygotowanie sprawozdania


Warsztaty komunalne 
Przygotowanie sprawozdania
3 marzec 2014, Poznań
 
Zorganizowane, 3 marca 2014 roku w Poznaniu, warsztaty komunalne miały na celu wyjaśnienie i pomoc w przygotowaniu sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Szczegółowo omówione zostały kwestie rozliczenia poziomów odpadów biodegradowalnych, surowców wtórnych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych.   
dr Sławomir Chybiński z proGEO Sp. z o.o. w swoim wystąpieniu skupił się na przygotowaniu sprawozdania w zakresie rozliczania poziomów odpadów biodegradowalnych. Szczegółowo omówił kwestie rocznego zestawienia sporządzanego przez gminę oraz kwartalnego, sporządzanego przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. 
Robert Wieczorek z toruńskiej firmy MGA przedstawił możliwość tworzenia sprawozdań w systemie informatycznym MGAv3. 
Natomiast dr inż. Paweł Szyszkowski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu omówił szczegółowo proces przygotowania sprawozdań w zakresie poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia poszczególnych frakcji odpadów komunalnych. W kolejnej części warsztatów omówił przygotowanie sprawozdania w zakresie poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 
 
Warsztatowa formuła spotkania, sprzyjała praktycznej analizie danych i poprawność wypełniania poszczególnych elementów sprawozdań.  Zaproszeni prelegenci zwrócili uwagę na konsekwencje zapisów, co było niezbędne i pozwoliło na uniknięcie dalszych błędów i korekt wojewódzkich inspektoratów środowiska oraz urzędów marszałkowskich. 
Konferencje - Przygotowanie sprawozdania Konferencje - Przygotowanie sprawozdania Konferencje - Przygotowanie sprawozdania Konferencje - Przygotowanie sprawozdania
Strona 1 z 1