PSZOK - efektywność i funkcjonalność


4. Ogólnopolska Konferencja 
"PSZOK - efektywność i funkcjonalność"
29 kwietnia 2014, Warszawa-Stadion Narodowy
 
Już po raz 4. firma EKORUM zorganizowała ogólnopolską konferencję PSZOK – efektywność i funkcjonalność, która odbyła się 29 kwietnia 2014r. w Warszawie na Stadionie Narodowym. To jedyna konferencja o tej tematyce w Polsce, która dogłębnie analizuje kwestie związane z rolą i miejscem PSZOK w systemie gospodarki odpadami. Zorganizowana konferencja miała na celu omówienie wszystkich kwestii związanych z realizacją PSZOK. 
Kontrola GIOŚ dot. stanu wdrożenia ustawy „śmieciowej” jednoznacznie wskazuje, że we wszystkich województwach tylko częściowo wywiązano się z obowiązku realizacji PSZOK. Raport szczegółowo wylicza błędy na etapie tworzenia, jak i funkcjonowania tego typu punktów, które omówiła Anna Popławska z GIOŚ.  
Cenne wytyczne dot. organizacji efektywnego PSZOK przedstawił dr inż. Paweł Szyszkowski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.  W swoim referacie przedstawił zalecenia względem lokalizacji, wyposażenia oraz układu przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem wielkości powierzchni.  
Forma spotkania sprzyjała praktycznej analizie czynników podnoszących efektywność i funkcjonalność PSZOK. Swoimi obserwacjami w tej kwestii podzielił się Andrzej Krzyśków  z firmy proGEO omawiając działania, które bezpośrednio wpływają na zwiększenie strumienia odpadów w PSZOK.  Ma to bezpośredni wpływ na bilans ekonomiczny punktu a przez to na poziom opłaty śmieciowej, z której jest finansowany. Mariusz Piasecki z Konsorcjum Firm Konsultingowych ze Stalowej Woli przedłożył zestawienie ekonomiczne PSZOK opierając swoje dane na zankietowanych jednostkach.  Interesujące dane przedstawił Grzegorz P. Rękawek z Fundacji PlasticsEurope Polska. Przeprowadzone przez fundację badanie wśród ponad 1 tys. gmin ukazało dość mizerny obraz wymaganych poziomów recyklingu poszczególnych frakcji.  Fundacja przygotowała dla gmin zestawienie rekomendowanych działań, które mogą być pomocne w uzyskaniu wymaganych poziomów i pozwoli uniknąć dotkliwych kar. 
Dyrektor Jarosław Roliński z NFOŚiGW przedstawił wytyczne i zasady finansowania budowy PSZOK. Zostały jasno określone wymagania, jakie musi spełniać punkt, by ubiegać się o środki krajowe. Czas dotacji  już minął,  aktualnie możliwe są jedynie pożyczki na tego typu inwestycje. Do funduszu zostało złożonych 54 wniosków, a tylko 13 przebrnęło pozytywnie weryfikację i zawarło umowy o udzielenie dofinansowania –podał dyrektor Roliński. 
Cenne dla uczestników były informacje i doświadczenia eksploatatorów istniejących już punktów. Do tej części obrad zaproszeni zostali: Agnieszka Lewkowicz z radomskiego „RADKOMU”,  Karol Świetlicki z białostockiego „LECHA” oraz  Krzysztof Kuśmierowski Prezes Zarządu MZO w Wołominie. Wszyscy wskazali na potrzebę organizacji kolejnych punktów w swoich regionach. Świadczy to o powodzeniu dotychczasowych podmiotów, ale przede wszystkim rosnących oczekiwaniach mieszkańców. 
Ciekawe doświadczenia przedstawił Paweł Herman ze Stena Recycling, która zarządza warszawską „Ekostacją” – pierwszym prywatnym PSZOK-iem opartym na skandynawskich doświadczeniach. Punkt działa od połowy 2012 roku i sprawnie łączy zbieranie odpadów z edukacją ekologiczną. Duży nacisk położyliśmy na estetykę i funkcjonalność punktu, co w połączeniu z szeroką i ciągłą kampanią informacyjną mieszkańców, przyniosło bardzo dobre rezultaty – przekonywał P.Herman.  

W ramach konferencji zorganizowano wyjazd techniczny i wizytację warszawskiej STENA EkoStacji. Uczestnicy wyjazdu zapoznali się z układem, oznaczeniami i funkcjonalnością punktu. Z dużym zainteresowaniem spotkał się Showroom, w którym znajdują się liczne wykresy, prezentacje i przedmioty obrazujące proces recyklingu poszczególnych odpadów. Po zakończeniu konferencji, dla osób które chciały poczuć prawdziwą sportową atmosferę zostało zorganizowane zwiedzanie Stadionu Narodowego.
 
 
Patronat 

Hanna Gronkiewicz-Waltz 

logo_prezydent_ms_w.jpg
       
 
Współpraca 

logo_stena_ekostacja.jpg 

       
Partner strategiczny
logo_modulo_beton.jpg    logo_savona.jpg 

  
 
Konferencje - PSZOK - efektywność i funkcjonalność Konferencje - PSZOK - efektywność i funkcjonalność Konferencje - PSZOK - efektywność i funkcjonalność Konferencje - PSZOK - efektywność i funkcjonalność
Konferencje - PSZOK - efektywność i funkcjonalność Konferencje - PSZOK - efektywność i funkcjonalność Konferencje - PSZOK - efektywność i funkcjonalność Konferencje - PSZOK - efektywność i funkcjonalność
Strona 1 z 1