Rozbudowa i modernizacja instalacji - Luksemburg - Francja


Międzynarodowy Wyjazd Techniczny 
Rozbudowa i modernizacja instalacji przetwarzania odpadów komunalnych
24-27.10.2014 r., Luksemburg, Anger-Francja 

Wyjazd  na zamówienie   
 
Podczas wyjazdu uczestnicy mogli zapoznać się najnowocześniejszymi technologiami przetwarzania odpadów komunalnych. Wizytowane były instalacje tlenowego i beztlenowego przetwarzania odpadów w Luxemburgu oraz Francji. 
W pierwszym dniu wyjazdu wizytowana była biogazownia bioodpadów w Luksemburgu. Uczestnicy mogli prześledzić proces obróbki odpadów od momentu zsypu odpadów po produkt końcowy – kompostu.  
Wyjazd wzbogacony był o zwiedzanie Luxemburga z przewodnikiem. 
Kolejnego dnia wizytowana była instalacja MBP obsługująca francuski region Anger (230 tys. mieszkańców), która przetwarza rocznie ok. 90 ton odpadów. W procesie fermentacji beztlenowej, odbywającej się w 4 komorach, powstaje biogaz, który następnie wykorzystywany jest energetycznie. Zakład wybudowany przez samorządy został, w drodze przetargu, przekazany do zarządzania firmie prywatnej. Obecnie jest to jeden z najnowocześniejszych tego typu zakładów we Francji, który charakteryzuje się redukcja składowania poniżej 50%. 
 
Wyjazdy - Rozbudowa i modernizacja instalacji  - Luksemburg - Francja Wyjazdy - Rozbudowa i modernizacja instalacji  - Luksemburg - Francja Wyjazdy - Rozbudowa i modernizacja instalacji  - Luksemburg - Francja Wyjazdy - Rozbudowa i modernizacja instalacji  - Luksemburg - Francja
Wyjazdy - Rozbudowa i modernizacja instalacji  - Luksemburg - Francja Wyjazdy - Rozbudowa i modernizacja instalacji  - Luksemburg - Francja Wyjazdy - Rozbudowa i modernizacja instalacji  - Luksemburg - Francja Wyjazdy - Rozbudowa i modernizacja instalacji  - Luksemburg - Francja
Strona 1 z 1