Gospodarka odpadami


Wyjazd Techniczny
Gospodarka odpadami
8-10 listopada 2013, Poznań - Wrocław - Kraków
Wyjazd na zamówienie
 
Podczas wyjazdu uczestnicy mogli zapoznać się z rozwiązaniami zastosowanymi w gospodarce odpadami we Wrocławiu i Krakowie. W pierwszym dniu wizytowana była miejska kompostownia we Wrocławiu, która uruchomiona została w 2010 roku i przerabia rocznie ok 6 tys. odpadów zielonych. Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość obejrzenia PSZOK, który funkcjonuje na terenie kompostowni. Następnym punktem programu był Kraków, gdzie wizytowana była Lamusownia - zbiorczy punkt gromadzenia odpadów. To obiekt o ciekawej architekturze, wkomponowany w zieleń, który dzięki specjalnym oznaczeniom oraz informacjom pozwala mieszkańcom Krakowa na korzystanie z jego usług w sposób łatwy i intuicyjny. Do Lamusowni przylega zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych, przez który oprowadzili uczestników przedstawiciele MPO Kraków. Wyjazd obfitował w liczne atrakcje turystyczne, takie jak zwiedzanie miasta Kraków z przewodnikiem, koncert muzyki żydowskiej podczas kolacji w dzielnicy Kazimierz czy zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce.
 
Wyjazdy - Gospodarka odpadami Wyjazdy - Gospodarka odpadami Wyjazdy - Gospodarka odpadami Wyjazdy - Gospodarka odpadami
Wyjazdy - Gospodarka odpadami Wyjazdy - Gospodarka odpadami Wyjazdy - Gospodarka odpadami Wyjazdy - Gospodarka odpadami
Strona 1 z 1