Rozbudowa i modernizacja instalacji przetwarzania odpadow komunalnych


Międzynarodowy Wyjazd Techniczny
Rozbudowa i modernizacja instalacji przetwarzania odpadów komunalnych
18-21 sierpnia 2013 r. Poznań - Szwajcaria
 
W dniach 18-21 sierpnia 2013 roku firma EKORUM zorganizowała międzynarodowy wyjazd techniczny „Rozbudowa i modernizacja instalacji przetwarzania odpadów komunalnych”.
Tematem przewodnim wyjazdu były doświadczenia w prowadzeniu zakładów zajmujących się unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w Szwajcarii.
W ramach programu wizytowane były dwa zakłady fermentacji, sortownia oraz punkt zbiórki odpadów od mieszkańców typu PSZOK. Podczas wizytacji operatorzy poszczególnych instalacji przybliżyli uczestnikom tematykę dot. wyboru optymalnych rozwiązań technologicznych oraz zapoznali uczestników z kompleksowym obrazem gospodarowania odpadami w Szwajcarii.  
Szwajcaria znacznie wyprzedza inne kraje europejskie w efektywności gospodarowania odpadami, wykazując najwyższe współczynniki odzysku i recyklingu. Warto wspomnieć, że kraj ten od wielu lat wykazuje zerowy poziom składowania odpadów. 
Wyjazd obfitował w liczne atrakcje turystyczne, takie jak zwiedzanie zamku Burg Hochenzollern w Niemczech, zwiedzanie miasta Zurych z przewodnikiem oraz wizytacja lokalnego szwajcarskiego browaru wraz z degustacją. Ostatnim punktem programu był obiad nad urokliwym jeziorem bodeńskim.        
Wyjazdy - Rozbudowa i modernizacja instalacji przetwarzania odpadow komunalnych Wyjazdy - Rozbudowa i modernizacja instalacji przetwarzania odpadow komunalnych Wyjazdy - Rozbudowa i modernizacja instalacji przetwarzania odpadow komunalnych Wyjazdy - Rozbudowa i modernizacja instalacji przetwarzania odpadow komunalnych
Wyjazdy - Rozbudowa i modernizacja instalacji przetwarzania odpadow komunalnych Wyjazdy - Rozbudowa i modernizacja instalacji przetwarzania odpadow komunalnych Wyjazdy - Rozbudowa i modernizacja instalacji przetwarzania odpadow komunalnych Wyjazdy - Rozbudowa i modernizacja instalacji przetwarzania odpadow komunalnych
Wyjazdy - Rozbudowa i modernizacja instalacji przetwarzania odpadow komunalnych Wyjazdy - Rozbudowa i modernizacja instalacji przetwarzania odpadow komunalnych Wyjazdy - Rozbudowa i modernizacja instalacji przetwarzania odpadow komunalnych  
Strona 1 z 1