Opłata śmieciowa


4. Ogólnopolskie Warsztaty
"Opłata śmieciowa w praktyce"
25 września 2014, Poznań
 
W dniu 25 września 2014 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznański odbyły się 4. Warsztaty Komunalne „Opłata śmieciowa w praktyce”. Szkolenie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Spotkanie zgromadziło grono przedstawicieli JST odpowiedzialnych za administrowanie opłatą. 
 
Na wstępie Pan Edwin Górnicki z warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej wyjaśnił na czym będzie polegała tak zwana „mała nowelizacja” ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która de facto stała się „dużą nowelizacją”. Nowe propozycje rządowe wprowadzają wiele zmian, miedzy innymi: wykreślenie obowiązku zorganizowania przez gminy selektywnego zbierania popiołu z palenisk domowych; wprowadzenie obowiązku rozdzielenia przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz obowiązek wskazywania w SIWZ przez gminę instalacji, do której zostaną dostarczone odpady komunalne odebrane z terenu gminy; urzędy skarbowe mają do końca bieżącego roku przejąć na siebie egzekucję opłat śmieciowych; ustalanie maksymalnych stawek za odbiór śmieci z poziomu Ministerstwa Środowiska oraz wpisanie do ustawy wzoru, w oparciu o który każda gmina będzie ustalała opłatę za śmieci. 
Niektóre zaproponowane przez rząd rozwiązania wydają się być sensowne, inne wprost przeciwnie. Kolejne wystąpienie, Pani Zofii Ligockiej z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, pokazało uczestnikom najczęstsze błędy popełnianie przez samorządy w uchwałach dotyczących opłaty śmieciowej, na jakie napotykają się przedstawiciele RIO podczas ich kontroli. Zostały wskazane konkretne przykłady oraz możliwości rozwiązania. 
Ostatnie dwa wystąpienia pod batutą Pani Hanny Kmieciak z Urzędu Miejskiego w Kórniku wzbudziły najwięcej pytań z sali. Omawiano w nich kwestie dotyczące postepowania odnośnie egzekucji oraz nadpłaty w opłacie śmieciowej. Widać, że samorządy nadal mają problemy z poprawnym rozwiązaniem niektórych kwestii legislacyjnych, różne są interpretacje podobnych problemów w gminach. 
 
Podczas warsztatów uczestnicy otrzymali wiele wskazówek odnośnie postepowania w zakresie opłaty śmieciowej, wymiana doświadczeń podczas dyskusji z pewnością pozwoli na usprawnienie pracy niejednej JST, która uczestniczyła w Warsztatach. 
 
Zapraszamy we wrześniu 2015 na kolejną edycję Warsztatów w Poznaniu! 
 
 
   
Warsztaty zostały dofinansowane ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
  
logo_wfosigw_w_poznaniu.jpg 

     
 
Konferencje - Opłata śmieciowa Konferencje - Opłata śmieciowa Konferencje - Opłata śmieciowa Konferencje - Opłata śmieciowa
Strona 1 z 1