BIOodpady


3. Ogólnopolska Konferencja
BIOodpady
1-2.10.2014, Poznań - Berlin
 

Kompostowanie czy fermentacja? – oto jest pytanie!

Dyskusja na temat optymalnego zagospodarowania bioodpadów trwa od wielu lat. Ponieważ w dyrektywie dotyczącej składowania odpadów nie wskazano konkretnych rozwiązań odnoszących się do zbierania i przetwarzania tego rodzaju odpadów, w praktyce w krajach członkowskich wybierano metody, które wydawały się najprostsze. Dziś Polska stoi przed pytaniami: jakie technologie wybrać?, w którym kierunku rozwijać gospodarkę tego typu odpadami?

Odpowiedzi na te pytania poszukiwali uczestnicy 3. Ogólnopolskiej Konferencji BIOodpady, zorganizowanej przez firmę Ekorum. Odbyła się ona w dniach 1-2 października br. w Poznaniu. Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Prawo i certyfikacja
Pierwszy dzień Konferencji to prawdziwa dawka wiedzy na temat prawnych aspektów związanych z zagospodarowaniem odpadów biodegradowalnych oraz praktycznych doświadczeń w tym zakresie. Jako pierwszemu oddano głos prof. dr. hab. Zbigniewowi Bukowskiemu z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Podjął on temat zmian przepisów dotyczących procesów biologicznych w projekcie rozporządzenia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych z 12 sierpnia br. w porównaniu do obecnie obowiązującego aktu wykonawczego w tym obszarze (z 11 września 2012 r.). Prelegent zaznaczył, iż nowa propozycja jest bardzo szczegółowa. – Objętość rozporządzenia zdecydowanie wzrasta – mówił profesor. – Jest około dwa razy większa. Pokazując różnice pomiędzy przepisami obowiązującymi a projektowanymi, Z. Bukowski odniósł się m.in. do terminów pozostawionych eksploatatorom instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów na dostosowanie ich do nowych przepisów. – Ważna jest kwestia realności wskazanych terminów. Czy możliwe jest przeprowadzenie procesów dostosowawczych? – pytał prelegent. Zastanawiał się także nad konsekwencją niedotrzymania tych terminów. – W projekcie nie ma przepisów karnych – komentował, a rozważając możliwość wstrzymania eksploatacji instalacji z tego powodu, stwierdził, iż nie wchodzi to w rachubę.

Z kolei dr inż. Tamara Jadczyszyn, reprezentująca Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach, omówiła kwestie związane z certyfikacją produktów – kompostów i tzw. polepszaczy. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę, że zaliczenie produktu do nawozu lub polepszacza gleby jest trudne, gdyż granica pomiędzy tymi dwiema kategoriami jest rozmyta. Wiele „zachodu” kosztuje też cała procedura uzyskania pozwolenia na wprowadzenie nawozu czy środka polepszającego właściwości gleby do obrotu. Jak zaznaczyła prelegentka, w tym wypadku kompetentne są jedynie cztery polskie jednostki: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie oraz Instytut Technologiczno-Przyrodniczy. – W procedurze ubiegania się o pozwolenie na wprowadzenie do obrotu badania rolnicze muszą.... przeczytaj całą relację z konferencji na stronie www.sozosfera.p

 
Partnerzy
  backhus_logo_eg_small.jpg
 

 strabag1.jpg

     logo_ak_nova.jpg    
logo_novakomp_a2.jpg
   
Konferencja została dofinansowana ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
  
logo_wfosigw_w_poznaniu.jpg 

     
 
Konferencje - BIOodpady Konferencje - BIOodpady Konferencje - BIOodpady Konferencje - BIOodpady
Konferencje - BIOodpady Konferencje - BIOodpady Konferencje - BIOodpady Konferencje - BIOodpady
Strona 1 z 1