PSZOK - efektywność i funkcjonalność


5. Ogólnopolska Konferencja
PSZOK - efektywność i funkcjonalność
23-24.10.2014, Szczecin - Berlin

W dniach 23-24 października 2014 roku, już po raz 5. zorganizowana została ogólnopolska konferencja PSZOK – efektywność
i funkcjonalność
, która tym razem odbyła się w Szczecinie i połączona była z wyjazdem technicznym do Niemiec. Konferencja jest cyklicznym
i cenionym w branży spotkaniem, które w całości dedykowane jest problematyce PSZOK. Od 2012 roku organizowane spotkania dotyczyły głównie kwestii tworzenia i funkcjonowania PSZOK.

Zorganizowana konferencja w Szczecinie miała na celu omówienie nie tylko aktualnych kwestii związanych z realizacją PSZOK, ale w głównej mierze poświęcona została podnoszeniu efektywności i funkcjonalności PSZOK w gminach. Skoro przygotowanie takiego punktu jest obowiązkiem, warto zorganizować go naprawdę dobrze. Efektywnie działający PSZOK potrafi odebrać od mieszkańców znaczną ilość odpadów. Przykłady naszych zachodnich i południowych sąsiadów dowodzą, że do takich punktów trafia od 12 nawet do 35 % wszystkich odpadów powstających w gminie. Efektywność przekłada się na ekonomikę – zbiórka odpadów w PSZOK jest 2 razy tańsza niż „u źródła”, to tylko jeden, z licznych argumentów przytaczanych podczas obrad.

Forma spotkania sprzyjała praktycznej analizie czynników podnoszących efektywność i funkcjonalność PSZOK opartych
na doświadczeniach ekspertów.
Podczas obrad omówiono m.in.:
- czynniki wpływające na podnoszenie efektywności PSZOK,
- warianty budowy i wyposażenie PSZOK do:- 300 tys. zł,- 600 tys. zł,- 1 mln zł, - 1,5 mln zł,
- modele współpracy przy realizacji PSZOK (m.in.: in-house, porozumienie międzygminne, przetarg),
- bilans ekonomiczny PSZOK i jego wpływu na poziom opłaty śmieciowej,
- ewolucja punktów w Niemczech oraz doświadczeń krajowych eksploratorów.

Podczas kolacji dla uczestników konferencji zostały zorganizowane wyścigi gokartowe na najlepszym halowym torze kartingowym w Europie. Rywalizacja w przyjaznej atmosferze dostarczyła uczestnikom wiele pozytywnych emocji.

W ramach konferencji został zorganizowany wyjazd techniczny i wizytacja jednego z najnowszych punktów w regionie szczecińskim zwanych Ekoportami oraz punktów funkcjonujących w Berlinie i okolicach. Szczeciński EKOPORT przy ulicy Leszczynowej jest największym tego typu punktem w mieście. Wzorowany na szwedzkich doświadczeniach, wykorzystuje sprawdzony i skuteczny model zbiórki odpadów stosowany
w tamtejszych centrach recyklingu. Na jego terenie została wybudowana ścieżka ekologiczna wraz z punktem dydaktycznym,
na którym odbywają się zajęcia edukacyjne oraz warsztaty z art-recyklingu.

Na terenie Niemiec uczestnicy konferencji wizytowali punkty obsługujące mieszkańców Berlina. W mieście funkcjonuje 15 takich punktów, które zarządzane są przez tamtejszą spółkę komunalną.   Kolejnym punktem na trasie wyjazdu technicznego było centrum recyklingu pod Berlinem, należące do związku międzygminnego. Na obszarze 15.000 m² zlokalizowana jest waga, stacja przeładunkowa odpadów, kontenery jak i punkt gromadzenia odpadów niebezpiecznych. Pod koniec 2008 roku na dachu punktu zainstalowano 357 paneli słonecznych o wydajności 64,3 kWh. Wytworzona energia elektryczna jest dostarczana do publicznej sieci.
 
 
 
Współorganizator

miasto_szczecin.jpg 
       
Konferencje - PSZOK - efektywność i funkcjonalność Konferencje - PSZOK - efektywność i funkcjonalność Konferencje - PSZOK - efektywność i funkcjonalność Konferencje - PSZOK - efektywność i funkcjonalność
Konferencje - PSZOK - efektywność i funkcjonalność Konferencje - PSZOK - efektywność i funkcjonalność Konferencje - PSZOK - efektywność i funkcjonalność Konferencje - PSZOK - efektywność i funkcjonalność
Konferencje - PSZOK - efektywność i funkcjonalność Konferencje - PSZOK - efektywność i funkcjonalność Konferencje - PSZOK - efektywność i funkcjonalność Konferencje - PSZOK - efektywność i funkcjonalność
Strona 1 z 1