POLEKO: strefa RIPOK


Strefa RIPOK podczas POLEKO
14-15 października 2014
POZNAŃ
 
strefa_ripok_.jpg
 
W obowiązującym blisko półtora roku systemie gospodarowania odpadami niezwykle istotną rolę odgrywają regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Andrzej Jagusiewicz, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, nazywa je nawet „perłami w koronie systemu gospodarki odpadami komunalnymi”.
 
Jak funkcjonują tego typu obiekty, z jakimi problemami borykają się ich eksploatatorzy i jakich zmian oczekuje dziś branża odpadowa, by RIPOK-i mogły osiągnąć stawiane przed nimi cele? Na te pytania starano się odpowiedzieć podczas dwudniowej konferencji nazwanej Strefą RIPOK. Wydarzenie to towarzyszyło tegorocznym Międzynarodowym Targom Ochrony Środowiska POLEKO.
 
W ciągu kilku godzin nie sposób omówić wszystkich zagadnień związanych z RIPOK-ami – to oczywiste. Jednak organizatorzy – firma Ekorum oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie – dołożyli wszelkich starań, by przybliżyć choć te, które budzą najwięcej wątpliwości lub kontrowersji. Odbyło się to w czterech odsłonach – dla różnych rodzajów instalacji regionalnych.
 
Worki – problem eksploatacyjny
W sesji poświęconej kompostowaniu odpadów zielonych głos zabrał Marek Kundegórski, reprezentujący firmę Grontmij. W swoim wystąpieniu skupił się on głównie na wskazówkach eksploatacyjnych dla kompostowni. Jak wskazał prelegent, zbieranie odpadów zielonych w workach stwarza poważny problem eksploatacyjny, stąd zalecał ich zbieranie wyłącznie w specjalistycznych pojemnikach do odpadów bio. W ocenie eksperta, selektywna zbiórka odpadów zielonych – szczególnie w miastach i gminach sąsiadujących z obszarami miejskimi – rozwija się dynamicznie i zdecydowania przekracza założenia z etapu szacowania kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Dlatego istniejące kompostownie posiadają zbyt małe moce przerobowe. Aktualnie mamy w Polsce bardzo duże zapotrzebowanie na budowę instalacji do przetwarzania selektywnie zbieranych odpadów zielonych i innych bioodpadów.
 
MBP pod lupą
Drugi punkt obrad dotyczył instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP). Zanim omówiono praktyczne aspekty z tym związane, mecenas Anna Specht-Schampera z Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy, zaprezentowała zmiany proponowane w projekcie rozporządzenia o MBP. – Mamy nowy projekt rozporządzenia, ale czy ono musi być aż tak szczegółowe? – pytała. – Chodzi przecież o to, żeby ograniczyć składowanie. A sposób, w jaki to będzie osiągnięte, należy raczej pozostawić w gestii prowadzących instalacje. Jak podkreśliła prelegentka, w świetle proponowanych regulacji, proces MBP z nastawionego na odzysk odpadów staje się procesem jedynie przygotowującym odpady do składowania! Wszędzie bowiem jest mowa nie o odzysku, ale o unieszkodliwianiu odpadów. Co więcej, zapisy projektu nie dają możliwości odzysku metali ze stabilizatu, spalania frakcji kalorycznej w instalacjach termicznego przekształcania czy wytwarzania kompostu nieodpowiadającego wymaganiom, przeznaczonego np. do budowy skarp w trakcie eksploatacji składowiska. Ponadto przepisy projektowanego rozporządzenia wprowadzają odmienne rozumienie pojęcia „odzysku” aniżeli zapisy dyrektywy odpadowej i ustawy o odpadach.
 
O porównanie dwóch procesów – kompostowania i fermentacji – został poproszony Andrzej Krzyśków ze spółki proGEO. W jego ocenie, technologia stabilizacji beztlenowej jest sprawdzona, efektywna i posiada doświadczenia eksploatacji. Stanowi ona uzupełnienie procesu kompostowania i w żadnym wypadku nie można jej uznać za technologię konkurencyjną dla kompostowania. – Aktualnie widać rozwój technologii beztlenowych. Wiąże się to z korzyściami płynącymi z wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w tym procesie. Niebagatelny wpływ na coraz szersze zastosowanie fermentacji metanowej mają też kierunki zmian wytycznych unijnych, preferujące tę technologię. Jednak wybór optymalnego procesu....   Przeczytaj całą relację na stronie  www.sozosfera.pl 
 
 źródło: www.sozosfera.pl 
 
Prezentacje do pobrania 
14 października 2014
4 x RIPOK
RIPOK – Kompostownie odpadów zielonych
Kompostowanie odpadów zielonych – wskazówki projektowe i napotykane problemy eksploatacyjne Marek Kundegórski Grontmij Sp. z o.o., Poznań
RIPOK – Zakłady mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
Plany zmian w rozporządzeniu MBP – konsekwencje dla RIPOK Anna Specht-Schampera Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k.
Kompostowanie versus fermentacja Andrzej Krzyśków proGEO Sp. z o.o, Wrocław
Budowa nowoczesnego zakładu MBP – praktyczne wskazówki Tomasz Spychalski ZZO Olszowa
Najnowsze wytyczne dotyczące kontroli odorów w zakładach gospodarki odpadami dr inż. Rafał Lewicki Enviraf Ltd
RIPOK – Zakłady termicznego przekształcenia odpadów
Budowa ITPOK w polskich realiach – doświadczenia z prowadzonej inwestycji Szymon Cegielski SITA Zielona Energia
Zagospodarowanie popiołów i żużli paleniskowych oraz niektóre inne problemy eksploatacyjne do pokonania przez operatorów budowanych instalacji TPOK dr inż. Henryk Skowron Inżynierskie Biuro Konsultingowe
RIPOK – Składowisko odpadów
Procedury formalne oraz technologiczne zamykania i rekultywacji składowisk odpadów prof. dr hab. inż. Eugeniusz Koda SGGW w Warszawie
Ekonomiczne aspekty rekultywacji składowisk na podstawie projektu „Rekultywacja dolnośląskich  składowisk odpadów komunalnych” Monika Żurańska-Skalny Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa

15 października 2014

Efektywne zagospodarowanie odpadów komunalnych - Rozbudowa ZZO Jarocin
Propozycje Komisji Europejskiej dotyczące zmian prawa unijnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi dr inż. Beata B. Kłopotek Ministerstwo Środowiska
Realizacja założeń WPGO w Wielkopolsce Krzysztof Choromański Związek Miast Polskich
Finansowanie działań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w ramach działania 2.1. POIiS – przykład RZZO Jarocin Małgorzata Orzechowska NFOŚiGW, Warszawa
Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin – omówienie projektu Anna Pieńkowska ZGO Sp. z o.o., Jarocin
Rozwiązania technologiczne zastosowane w projekcie rozbudowy ZZO Jarocin dr inż. Paweł Szyszkowski Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Aktualne etapy realizacji projektu rozbudowy ZZO Jarocin  Krzysztof Jankowski ZGO Sp. z o.o., Jarocin
Kompleksowa kampania promocyjno-informacyjna projektu ZZO Jarocin – etapy, realizacje Paweł Szadziewicz Ekorum, Poznań
 



Organizatorzy
ekorum_logo_bd.jpg     mtp_logo_boczne.jpg   poleko_czyste_200x75.png
 
 
 
 
 

Partnerzy 
logo_profeko.jpg        sita-zielona-energia-obw.png          logo_haasrecyklingpolska.jpg
 
Konferencje - POLEKO: strefa RIPOK Konferencje - POLEKO: strefa RIPOK Konferencje - POLEKO: strefa RIPOK Konferencje - POLEKO: strefa RIPOK
Konferencje - POLEKO: strefa RIPOK Konferencje - POLEKO: strefa RIPOK Konferencje - POLEKO: strefa RIPOK Konferencje - POLEKO: strefa RIPOK
Strona 1 z 1