PSZOK - efektywność i funkcjonalność


Wyjazd techniczny 
PSZOK - efektywność i funkcjonalność 
24 października 2014 r., Berlin   
 
 
Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość wizytowanie punktów zlokalizowanych w centrum Berlina oraz w jego okolicach. Pozwoliło to na porównanie specyfiki  funkcjonowania centrów.  
Centrum recyklingu BSR Nordring jest jednym z 15 punktów zlokalizowanych w Berlinie. Zarządzany jest przez Zakład Oczyszczania Miasta (Berliner Stadtreinigungsbetrieb- BSR). Centra recyklingu odpadów BSR przyjmują odpady od prywatnych gospodarstw domowych. Punkty  finansowane  są częściowo z opłaty śmieciowej nałożonej na mieszkańców, dlatego mogą tam być dostarczane tylko odpady z Berlina.    
Centrum recyklingu SBAZV w Niederlehme zlokalizowane jest niedaleko Berlina. Punkt uruchomiony został po prawie 7 miesiącach budowy w sierpniu 2002 roku.  Na obszarze 15.000 m² zlokalizowana jest waga, stacja przeładunkowa odpadów, kontenery jak i punkt gromadzenia odpadów niebezpiecznych.  Zarówno zadaszony punkt przyjmowania odpadów jak i szersza o 2 metry rampa zostały dokładnie przemyślane, dzięki czemu rozładunek odpadów w czasie deszczu lub nieprzyjemnych warunków pogodowych nie jest problemem. Wszystkie kontenery są dokładnie oznaczone, aby uniknąć złej segregacji odpadów. 
Pod koniec 2008 roku na dachu Centrum Recyklingu zainstalowano 357 paneli słonecznych o wydajności 64, 3 kWh. Wytworzona energia elektryczna jest dostarczana do publicznej sieci. 
 
 
Wyjazd techniczny odbył się w ramach 5. ogólnopolskiej konferencji "PSZOK-efektywność i funkcjonalność".
 
Wyjazdy - PSZOK - efektywność i funkcjonalność Wyjazdy - PSZOK - efektywność i funkcjonalność Wyjazdy - PSZOK - efektywność i funkcjonalność Wyjazdy - PSZOK - efektywność i funkcjonalność
Strona 1 z 1