Gospodarka odpadami w Wiedniu


Wjazd techniczny
Gospodarka odpadami w Wiedniu 
27-28 listopada 2014 r., Wiedeń
 
Wszystkie wizytowane obiekty usytuowane są w jednej dzielnicy Wiednia, w niedalekiej odległości od spalarni odpadów oraz oczyszczalnie ścieków. 
Zakład fermentacji odpadów przerabia rocznie ok. 17 000 ton bioodpadów. Przywożone są tu odpady biodegradowalne z wiedeńskich restauracji, targów oraz z częściowo prowadzonej zbiórki bioodpadów bezpośrednio od mieszkańców. W wyniku fermentacji powstaje łącznie ok. 1,7 mln m3 biogazu, który w dalszym etapie zapatruje ok. 510 gospodarstw domowych w ekologiczne ciepło. 
Centrum Logistyczne Odpadów ma za zadanie przechowywanie odpowiednio przygotowanych wcześniej odpadów komunalnych resztkowych. Ma to na celu zabezpieczenie strumienia odpadów dla pobliskiej spalarni odpadów. Odpowiednio zbelowane odpady, w kostki o masie ok 1,2 Mg, przechowywane są maksymalnie przez rok na specjalnie przystosowanym placu. Przepustowość tego centrum to ok. 280 000 ton rocznie.
PSZOK otwarty został w maju 2013 roku. Jest jednym z 19 takich punktów funkcjonujących w Wiedniu. W ramach opłaty śmieciowej, bezpłatnie mogą przywieźć tutaj odpady mieszkańcy Wiednia jednak w wyznaczonych limitach. Zbierane odpady w dalszej części są przekazywane do przetworzenia lub odprzedawane.

Wyjazd techniczny odbył się w ramach 3. ogólnopolskiego zjazdu RIPOK 2014, który zorganizowany został w dniach 26-28 listopada 2014 r.   
Wyjazdy - Gospodarka odpadami w Wiedniu Wyjazdy - Gospodarka odpadami w Wiedniu Wyjazdy - Gospodarka odpadami w Wiedniu Wyjazdy - Gospodarka odpadami w Wiedniu
Strona 1 z 1