Zmiany prawa w gospodarce odpadami


Warsztaty Komunalne 
Zmiany prawa w gospodarce odpadami
29 stycznia 2015 r., Poznań  
 
 
W dniu 29 stycznia 2015 roku, w Poznaniu odbyły się Warsztaty Komunalne „Zmiany prawa w gospodarce odpadami”. Spotkanie miało na celu omówienie aktualizacji dwóch strategicznych dokumentów dla gospodarki odpadami: ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z grudnia 2014 oraz ustawy o odpadach ze stycznia 2015. 
 
Jako pierwszy wystąpił Pan Andrzej Krzyśków z firmy proGeo z Wrocławia, omawiając zapisy nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczące tematyki przetargów, PSZOK, sprawozdawczości oraz kar administracyjnych. Najwięcej wątpliwości wśród uczestników Warsztatów wzbudził zapis dotyczący przekazywania przyjętych od właścicieli nieruchomości odpadów zielonych bezpośrednio do RIPOK. Słowo bezpośrednio w tym kontekście budziło wiele pytań oraz różnych interpretacji na sali. 
Drugi prelegent, profesor Zbigniew Bukowski, omówił zapisy ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odnoszące się do problematyki opłaty śmieciowej. Już przed tym spotkaniem padało wiele pytań, o to co dalej z uchwałami. Profesor Bukowski podczas swojego wystąpienia przekonywał jednak, że uchwały w obecnym kształcie mogą pozostać do momentu podjęcia kolejnych. Trzecim i ostatnim wykładowcą był Pan Marek Kundegórski z firmy Grontmij, który szeroko omówił treść nowelizacji ustawy o odpadach, w tym m. in. nową definicję RIPOK, procedury uzgadniania oraz opiniowania WPGO i planów inwestycyjnych. Wiele kontrowersji wzbudził zapis dotyczący regionalnych instalacji i dopuszczenie nowych dostępnych technologii przetwarzania odpadów. 
 
Spotkanie zgromadziło ponad 90 osób, w tym głównie przedstawicieli JST oraz RIPOK z całego kraju. 
Konferencje - Zmiany prawa w gospodarce odpadami Konferencje - Zmiany prawa w gospodarce odpadami Konferencje - Zmiany prawa w gospodarce odpadami Konferencje - Zmiany prawa w gospodarce odpadami
Strona 1 z 1