Innowacyjność w RIPOK-ach


Ogólnopolska konferencja
Innowacyjność w RIPOK-ach
12-13 marca 2015r., Gdańsk

W dniach 12-13 marca 2015 roku w Gdańsku odbyła się Ogólnopolska Konferencja „Innowacyjność w RIPOK-ach”. Konferencja połączona była z wyjazdem technicznym i wizytacją instalacji zgazowania odpadów, która obecnie przechodzi próby w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku. 
System gospodarowania odpadami w ostatnich latach przeszedł gruntowną zmianę, a głównym celem jej wprowadzenia było dostosowanie systemu do najnowszych trendów i technologii oraz dyrektyw UE. Niewątpliwie zmiany te dotyczą również zarządzających RIPOK-ami, którzy muszą myśleć o rozbudowie i modernizacji swoich zakładów oraz wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań, by być konkurencyjnymi na rynku. 
Wiele nowych rozwiązań wprowadza także nowelizacja ustawy o odpadach. Wzbudziła ona sporo kontrowersji, gdyż wersja ostateczna różni się od przedstawianych wcześniej projektów. Jedną z istotnych zmian jest możliwość zastosowania „nowych dostępnych technologii przetwarzania odpadów” – jest to szansa na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych. Podczas obrad zestawione zostały różne rozwiązania technologiczne przetwarzania odpadów: od zgazowania odpadów, poprzez separację hydromechaniczną i biosuszenie, po zastosowanie fotowoltaiki i mikrokogeneracji na instalacjach. Pierwsze rozwiązania technologiczne są w trakcie montowania lub już funkcjonują w zakładach w Polsce. 
Pierwszy dzień konferencji poświęcony został w całości obradom, podczas których głos zabrali zarówno przedstawiciele świata nauki, jak i przedstawiciele najważniejszych instytucji związanych z gospodarką odpadami. Jako pierwszy wystąpił profesor Zbigniew Bukowski z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W swoim referacie zaprezentował prawne aspekty wpływu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach na polski system gospodarki odpadami. Profesor szczególną uwagę zwrócił na konsekwencje wynikające z dopuszczenia innowacyjnych technologii w RIPOK-ach. Kolejnym prelegentem był Tomasz Styś z warszawskiego Instytutu Sobieskiego, który omówił obecny stan gospodarki odpadami w Polsce i perspektywy rozwoju do roku 2030, w kontekście innowacyjnych instalacji RIPOK. Innowacyjne metody przetwarzania odpadów komunalnych, jak np. separacja hydromechaniczna, depolimeryzacja, biosuszenie czy autoklawowanie, w kontekście obowiązujących przepisów przedstawił profesor Adam Cenian  z Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk, w Gdańsku. Drugim z prelegentów reprezentujących gdański Instytut Maszyn Przepływowych był profesor Dariusz Kardaś, który drugiego dnia obrad przybliżył uczestnikom konferencji tematykę energetycznego wykorzystania odpadów, jako innowacje w instalacjach MBP. Z kolei Zdzisław Sendrowicz z firmy Sendronet Sp. z o.o. zaprezentował innowacyjny, praktyczny system bezprzewodowych sieci czujników do pomiarów i monitorowania, gotowych do wykorzystania w procesach technologicznych przetwarzania odpadów.
Konferencję zakończył wyjazd techniczny do Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, gdzie wizytującym zaprezentowane zostały w praktyce procesy zgazowania frakcji RDF.  Patronat honorowy
logo_marszalek_woj_pom_bez_patronat.jpg     
       
Współpraca
logo_instytut_maszyn_pan_gdask.png             logo_ecoconstruction.jpg
INSTYTUT MASZYN
PRZEPŁYWOWYCH
im. Roberta Szewalskiego

Polskiej Akademii Nauk 
     Współorganizator

logo_zzo_nowy_dwor_chojnice.png

      

       


 

 
 
Partnerzy
agrex-eco_logo_lek.jpg     logo_ak_nova.jpg   logo_doppstadt_header_logo_print.gif

 
 
Konferencje - Innowacyjność w RIPOK-ach Konferencje - Innowacyjność w RIPOK-ach Konferencje - Innowacyjność w RIPOK-ach Konferencje - Innowacyjność w RIPOK-ach
Konferencje - Innowacyjność w RIPOK-ach Konferencje - Innowacyjność w RIPOK-ach Konferencje - Innowacyjność w RIPOK-ach Konferencje - Innowacyjność w RIPOK-ach
Strona 1 z 1