WPGO woj. wielkopolskiego


Regionalna Konferencja
WPGO woj. wielkopolskiego
17-18 marca 2015r., Pałac Tłokinia pod Kaliszem


WPGO woj. wielkopolskiego, to pierwsza z cyklu konferencja, podczas której przedstawiciele najważniejszych instytucji związanych z gospodarką odpadami oraz zainteresowane jednostki z całego regionu, miały szansę wspólnie „przy okrągłych stołach” wypracować spójne stanowisko na potrzeby przyszłorocznej aktualizacji  Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. 

Tegoroczna aktualizacja ustawy o odpadach nakłada na województwa obowiązek aktualizacji WPGO do końca czerwca 2016 r. Mając na uwadze wcześniejsze doświadczenia w tym zakresie oraz konieczność przygotowywania planów inwestycyjnych, nietrudno sobie wyobrazić, jak duże będzie to wyzwanie dla marszałków i innych organów ochrony środowiska. 

Aby pogodzić interesy wszystkich stron, a także zapewnić osiągnięcie standardów ochrony środowiska w gospodarce odpadami, urzędy marszałkowskie przeprowadzić powinny liczne konsultacje i dyskusje z tym szerokim gronem interesariuszy. I właśnie taki charakter – wstępnych konsultacji – miała Regionalna Konferencja WPGO woj. wielkopolskiego, zorganizowana w dniach 17-18 marca, w Pałacu Tłokinia pod Kaliszem. 

Konferencja została objęta patronatem honorowym przez Marka Woźniaka - Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w imieniu którego przywitała uczestników Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego. 

Konferencja została podzielona na dwie części. Podczas pierwszej zaprezentowano szereg referatów dot. m.in. roli regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) w systemie gospodarowania odpadami i stworzeniu nowego WPGO. Sprawozdanie z realizacji wielkopolskiego WPGO oraz priorytety dla gospodarki odpadami w regionie przedstawiła Mariola Górniak, dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego. Niezwykle interesujące kwestie poruszyła Hanna Kończal z poznańskiego WIOŚ. Przytaczając wnioski pokontrolne wskazała na spore nieścisłości w funkcjonowaniu systemu, podała również możliwości ich eliminacji co może znacznie uszczelnić system. 

Adam Jurkiewicz z Sutco-Polska przedstawił możliwości rozbudowy i modernizacji sortowni odpadów opartych na doświadczeniach wykonawcy z zrealizowanych inwestycji. Jedną z ostatnich realizacji firmy jest instalacja ZZO Olszowa w południowej Wielkopolsce. Proces inwestycyjny budowy tego zakładu został przedstawiony przez prezesa Zarządu – Tomasza Spychalskiego oraz Marka Klimka z Sutco. 
Dla chętnych, w drugim dniu konferencji został zorganizowany wyjazd techniczny na tamtejszy zakład. Zakład został sfinansowany ze środków unijnych jak i krajowych pochodzących z WFOŚiGW w Poznaniu. O realizacji tej inwestycji oraz środkach na kolejne mówiła Hanna Grunt, prezes Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu, podkreślając, że bez aktualizacji WPGO nie będzie możliwości finansowania przyszłych inwestycji w gospodarce odpadami. 
Druga część konferencji poświęcona była dyskusji w obrębie poszczególnych regionów gospodarki odpadami. Dyskusję, w formule „studium panelowego”, poprowadził Marek Kundegórski z firmy Grontmij. Debaty nad sytuacją w kolejnych regionach odbywały się bez większych kontrowersji, do chwili gdy głos otrzymali reprezentanci regionu IX. Na tym obszarze do czynienia mamy bowiem ze zjawiskiem, które w mniejszym stopniu ma także miejsce w regionie I, a dotyczy ono braku odpadów w stosunku do nadwyżki mocy przerobowych instalacji. Problem ten wywołał ożywioną dyskusję, która uzmysłowiła skalę problemu i wyzwanie, jakim będzie odpowiednie zaplanowanie gospodarki odpadami w tej części województwa wielkopolskiego. 

W spotkaniu wzięło udział 130  osób reprezentujących zarówno administrację publiczną ochrony środowiska szczebla wojewódzkiego, jak i środowiska samorządowe oraz biznesowe.


Patronat honorowy
logo_um_wlkp.png     logo_rdos_p-n.png
      
Partner strategiczny
     sutco_pl_rgb_rz-01_mae_marginesy.png    

       Partner 

logo_sgs.jpg

                
      Gospodarz   

logo_zzo_olszowa_.jpg

      

 

Konferencje - WPGO woj. wielkopolskiego Konferencje - WPGO woj. wielkopolskiego Konferencje - WPGO woj. wielkopolskiego Konferencje - WPGO woj. wielkopolskiego
Konferencje - WPGO woj. wielkopolskiego Konferencje - WPGO woj. wielkopolskiego Konferencje - WPGO woj. wielkopolskiego Konferencje - WPGO woj. wielkopolskiego
Strona 1 z 1