WPGO woj. mazowieckiego


Regionalna Konferencja
WPGO woj. mazowieckiego
22 kwietnia 2015 r., Jachranka k. Warszawy-Ciechanów


Konsultacje pomiędzy poszczególnymi regionami gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie stworzenia spójnego systemu na obszarze woj. mazowieckiego, to jeden z celów realizowanych podczas  regionalnej konferencji pn. „WPGO woj. mazowieckiego”. Spotkanie miało pomóc w przygotowaniu aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, która jest wymagana przepisami znowelizowanej ustawy o odpadach. 

W Jachrance spotkali się przedstawiciele wszystkich pięciu regionów Mazowsza: miast, gmin, związków międzygminnych, firm komunalnych, regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), instalacji zastępczych i firm odbierających odpady, zainteresowani kształtowaniem systemu gospodarki odpadami.   Wydarzenie, w którym udział wzięło 60 osób, odbywało się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.   

Podczas konferencji poruszane zostały kwestie szans i zagrożeń zarówno dla poszczególnych RIPOK-ów, jak i dla całych regionów. Ponadto omówiono nową definicję RIPOK, rolę regionalnej dyrekcji ochrony środowiska w systemie gospodarki odpadami, możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami na przykładzie woj. mazowieckiego oraz proces inwestycyjny budowy zakładu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów na przykładzie PUK Ciechanów. Popołudniowa  część konferencji odbyła się w formie studium panelowe przy „okrągłych stołach”, dotyczącego dyskusji nad  obecną sytuacją oraz możliwymi rozwiązaniami dla każdego z pięciu regionów gospodarki odpadami woj. mazowieckiego. 
W ramach Konferencji uczestnicy wzięli także udział w wyjeździe technicznym do zakładu MBP PUK Ciechanów. 

 
Patronat honorowy
logo_paton_marsz_mazo.png    logo_rdos_warszawa.jpg logo_patron_ciech.png
      
Partner
     sutco_pl_rgb_rz-01_mae_marginesy.png    

       Gospodarz   

logo_puk_ciechanow.png
Konferencje - WPGO woj. mazowieckiego Konferencje - WPGO woj. mazowieckiego Konferencje - WPGO woj. mazowieckiego Konferencje - WPGO woj. mazowieckiego
Konferencje - WPGO woj. mazowieckiego Konferencje - WPGO woj. mazowieckiego Konferencje - WPGO woj. mazowieckiego Konferencje - WPGO woj. mazowieckiego
Strona 1 z 1