Modernizacja i rozbudowa RIPOK


Ogólnopolska Konferencja
Modernizacja i rozbudowa RIPOK
23-24 kwietnia 2015 r., Jachranka k. Warszawy-Ciechanów


W wydarzeniu wzięło udział niemal 150 uczestników, którzy mieli możliwość wysłuchania szeregu interesujących referatów, a następnie obejrzenia instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP), zarządzanej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ciechanowie (PUK). Będąca po modernizacji i w fazie rozruchów technologicznych instalacja czeka na uzyskanie statusu RIPOK-a. 

Wiadomo, że odpadową rzeczywistość kształtują przepisy, stąd też część merytoryczna zaczęła się od oceny nowelizacji ustawy o odpadach i jej wpływu na system gospodarowania odpadami, której dokonała mec. Anna Specht-Schampera z Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy. Wskazywała ona, że w obowiązujących przepisach brakuje jasnych kryteriów, na podstawie których urzędy marszałkowskie w obiektywny sposób mogłyby dokonać weryfikacji istniejących RIPOK-ów oraz aktualizacji wojewódzkich planów gospodarki odpadami (WPGO), o przygotowaniu – wymaganych przepisami – planów inwestycyjnych nie wspominając. Po przepisach przyszedł czas na omówienie zagadnień związanych z finansowaniem inwestycji w branży odpadowej. Ofertę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym obszarze omówił, reprezentujący tę instytucję, Jarosław Roliński

Następnym punktem programu był – moderowany przez A. Specht-Schamperę – panel dyskusyjny. Na wstępie moderująca postawiła kilka pytań, do odpowiedzi na które zachęcała panelistów. Dotyczyły one kierunku, w którym zmierza gospodarka odpadami w kraju oraz wyboru technologii w przypadku inwestowania w modernizację instalacji. W tym kontekście prof. dr hab. Grzegorz Wielgosiński z Politechniki Łódzkiej odniósł się do tematu ekoinnowacyjności, przestrzegając przed hurraoptymistycznym i bezkrytycznym inwestowaniem w nowe technologie, które tak naprawdę nigdzie nie zostały zweryfikowane. Z kolei dr inż. Paweł Szyszkowski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu stwierdził, że obecnie trudno wskazać właściwy kierunek dla inwestycji w gospodarce odpadami, bo co kilka lat zmienia się orientacja wskazywana w kolejnych aktualizacjach WPGO. O tym, że nieosiągnięcie założonych celów przez RIPOK-i, które korzystały z dotacji, grozi w ostateczności nawet zwrotem środków, przypomniał przy tej okazji J. Roliński. 

W kolejnej porcji referatów przeważały wskazówki technologiczne. O tym, że przyszłością zakładów MBP są zmodernizowane instalacje, które będą przystosowane do wysortowywania z odpadów maksymalnych ilości odpadów surowcowych oraz przestawienie się na recykling organiczny w zakresie zagospodarowywania frakcji „bio”, mówił m.in. dr inż. Piotr Manczarski z Politechniki Warszawskiej. W podobnym tonie wypowiadał się Adam Jurkiewicz z firmy Sutco Polska, który zwracał uwagę np. na to, że modernizację można podzielić na etapy, a jej realizację zacząć od elementów, które pozwolą maksymalizować przychody finansowe, by dopiero później unowocześniać kolejne elementy instalacji. O tym, jak podejść do procesu modernizacji czy rozbudowy RIPOK-u, mówił też Andrzej Krzyśków z firmy proGeo. Sugerował on, by modernizację rozpatrywać w kontekście długoterminowym, zachowując elastyczność pracy instalacji, przy zmieniających się przepisach i charakterze odpadów trafiających do instalacji. Przed marnotrawstwem pieniędzy przestrzegał natomiast Mariusz Rajca, reprezentujący spółkę TOMRA Sorting. Mówił to w kontekście nieefektywnej pracy instalacji, które nie maksymalizują odzysku wartościowych – z punktu widzenia rynku – surowców oraz oszczędzają na kosztach serwisu, co może się odbić na generujących straty przestojach w pracy zakładu. 

Na niepewną sytuację, wynikającą ze zmiany przepisów, z wymaganych prawem aktualizacji WPGO, braku rzetelnej informacji o ilości wytwarzanych odpadów oraz zmieniającej się morfologii ich strumienia zwracali uwagę Marek Kundegórski z firmy Grontmij oraz wspomniany już dr P. Szyszkowski. O paliwie alternatywnym z odpadów – także z punktu widzenia jego odbiorców – mówił prof. Wielgosiński, który ponadto podzielił się ze słuchaczami swoim spojrzeniem na wzajemne relacje pomiędzy instalacjami MBP i spalarniami i na ich funkcjonowanie w systemie gospodarki odpadami, zwracając przy tym uwagę, że założone moce realizowanych obecnie w kraju spalarni są przesadzone. 

Ponadto w trakcie Konferencji można było posłuchać o roli samorządu w tworzeniu optymalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, co na przykładzie Ciechanowa przedstawiła Joanna Potocka-Rak, z-ca prezydenta miasta, i o przebiegu realizacji zakładu MBP przez PUK w Ciechanowie, o czym opowiedział szef tej firmy – Wojciech Jagodziński. Proces rozbudowy bądź modernizacji RIPOK-u, widziany przez pryzmat pokonywania niezbędnych formalności – od decyzji środowiskowej począwszy, na pozwoleniu zintegrowanym kończąc – omówił Łukasz Kubisz z firmy AK NOVA. Różne aspekty budowy kompostowni dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach zaprezentował natomiast, reprezentujący ten Zakład, Jerzy Kułak. Swoimi doświadczeniami w zakresie problemów, jakie mogą napotkać inwestorzy zainteresowani rozwojem farm fotowoltaicznych na terenie RIPOK-ów, podzieliła się z uczestnikami dr inż. Jolanta Kamińska-Borak z Celowego Związku Gmin R-XXI z Nowogrodu. Ofertę swych firm zaprezentowali natomiast Mirosław Kowalski z firmy EAB BACKHUS, Radosław Michalec – Profeko oraz Marek Szatkowski – WESTRAND. 

Kolację, która była doskonałą sposobnością do wymiany poglądów pomiędzy uczestnikami, umilił występ kabaretu "Formacja Chatelet".


Patronat honorowy
 logo_paton_marsz_mazo.png   logo_patron_ciech.png logo_patron_gios.png
     
   
Współpraca
  logo_puk_ciechanow.png 
    Partner strategiczny

sutco_pl_rgb_rz-01_mae_marginesy.png

      

 


 

 
 
Partnerzy główni
logo_backhus.png     logo_profeko.jpg   

 
Partnerzy
   logo_ak_nova.jpg      logo_westrand_pl..jpg       logo_tomra_.jpg   logo_bekon_1.png
Konferencje - Modernizacja i rozbudowa RIPOK Konferencje - Modernizacja i rozbudowa RIPOK Konferencje - Modernizacja i rozbudowa RIPOK Konferencje - Modernizacja i rozbudowa RIPOK
Konferencje - Modernizacja i rozbudowa RIPOK Konferencje - Modernizacja i rozbudowa RIPOK Konferencje - Modernizacja i rozbudowa RIPOK Konferencje - Modernizacja i rozbudowa RIPOK
Konferencje - Modernizacja i rozbudowa RIPOK Konferencje - Modernizacja i rozbudowa RIPOK Konferencje - Modernizacja i rozbudowa RIPOK Konferencje - Modernizacja i rozbudowa RIPOK
Strona 1 z 1