Zakłady termicznego przekształcania odpadów jako RIPOK


4. Międzynarodowa Konferencja
Zaklady termicznego przekształcania odpadów jako RIPOK
1-2 czerwca 2015 r., Szczecin-Berlin Doświadczenia europejskie wskazują, że spalarnie odpadów stanowią niezbędne uzupełnienie gospodarki odpadami w regionie. Jednak w Polsce eksploatatorzy regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) zastanawiają się, jak „poukładać” system, by wszystkim instalacjom zapewnić odpowiedni strumień odpadów. W przededniu pierwszych rozruchów technologicznych zakładów termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ZTPOK) coraz częściej podnoszona jest kwestia konkurencyjności w kwestii pozyskiwania odpadów. Chcąc rozwiać szereg wątpliwości w tym zakresie, a także zapoznać się z aktualnym stanem realizacji inwestycji spalarniowych w Polsce zorganizowaliśmy 4. międzynarodową konferencję „Zakłady termicznego przekształcania odpadów jako RIPOK”, która odbyła się w dniach 1-2 czerwca 2015 r. w Szczecinie. Z naszego zaproszenia skorzystało 120 osób. 

O miejscu spalarni w polskim systemie gospodarki odpadami opowiedział zebranym Janusz Ostapiuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Minister Ostapiuk podjął również temat instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP), zastanawiając się, czy tego typu zakłady mają w Polsce rację bytu.  Kolejną prelegentką była Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz z Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy, która podjęła temat znaczenia ZTPOK-u jako instalacji ponadregionalnej.  Czy jest jeszcze w Polsce miejsce na nowe spalarnie, oprócz tych, które są w tej chwili budowane? – na to pytanie starał się odpowiedzieć prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński z Politechniki Łódzkiej. W kolejnych dwóch referatach Mariusz Adamski z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Paweł Adamczyk z Urzędu Miasta Szczecina podjęli temat wpisania budowanej spalarni odpadów w Szczecinie w regionalny system gospodarki odpadami. Ciekawymi spostrzeżeniami podzielił się z uczestnikami konferencji prof. dr hab. Włodzimierz Urbaniak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedstawił on zebranym, jaki wsad jest najkorzystniejszy dla procesów spalania, pod kątem obowiązków wynikających z prowadzenia selektywnej zbiórki. Z kolei prof. dr hab. inż. Janusz Mikuła z Politechniki Krakowskiej skupił się na ostatnim ogniwie termicznego przekształcania odpadów, a mianowicie na sposobach zagospodarowania żużlu oraz popiołów poprocesowych. Drugi blok konferencji zdominowały prezentacje aktualnie realizowanych inwestycji spalarniowych w Polsce. Przedstawiciele inwestorów (PUHP „LECH” w Białymstoku, „ProNatura” Bydgoszcz, Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie oraz EcoGenerator Szczecin) pokrótce omówili etapy realizacji projektów, miejsce instalacji w lokalnym systemie gospodarki odpadami oraz szacowane koszty eksploatacji ZTPOK-ów. 
Drugiego dnia Konferencji zorganizowano wyjazd do Berlina, gdzie wizytowano ZTPOK należący do spółki BSR, największej firmy zarządzającej gospodarką odpadami na terenie Niemiec. Aktualnie spalarnia w Berlinie posiada pięć linii do spalania odpadów o rocznej przepustowości 520 tys. ton. 


piotr_krzystek_patronat_sm.png     logo_stow_prod_ene_z_odp.jpg
       
Konferencje - Zakłady termicznego przekształcania odpadów jako RIPOK Konferencje - Zakłady termicznego przekształcania odpadów jako RIPOK Konferencje - Zakłady termicznego przekształcania odpadów jako RIPOK Konferencje - Zakłady termicznego przekształcania odpadów jako RIPOK
Konferencje - Zakłady termicznego przekształcania odpadów jako RIPOK Konferencje - Zakłady termicznego przekształcania odpadów jako RIPOK Konferencje - Zakłady termicznego przekształcania odpadów jako RIPOK Konferencje - Zakłady termicznego przekształcania odpadów jako RIPOK
Konferencje - Zakłady termicznego przekształcania odpadów jako RIPOK Konferencje - Zakłady termicznego przekształcania odpadów jako RIPOK Konferencje - Zakłady termicznego przekształcania odpadów jako RIPOK Konferencje - Zakłady termicznego przekształcania odpadów jako RIPOK
Strona 1 z 1