WPGO woj. kujawsko-pomorskiego


Regionalna konferencja
WPGO woj. kujwsko-pomorskiego
16 czerwca 2015 r., Toruń


Podczas regionalnej konferencji  „WPGO woj. kujawsko-pomorskiego” do Torunia zjechali przedstawiciele wszystkich siedmiu regionów gospodarki odpadami z terenu województwa. Wśród uczestników konferencji można było spotkać reprezentantów miast, gmin, związków międzygminnych, firm komunalnych, regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), instalacji zastępczych i firm odbierających odpady. Wydarzenie, w którym udział wzięło ponad 90 osób, objął patronatem Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki. 

Obrady rozpoczął wykład prof. Zbigniewa Bukowskiego z Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Profesor omówił znowelizowaną definicję RIPOK-u w kontekście spalarni odpadów. O możliwościach rozbudowy i modernizacji sortowni odpadów na przykładach zrealizowanych przedsięwzięć można było usłyszeć podczas referatu Adama Jurkiewicza z firmy Sutco-Polska, będącej partnerem Konferencji.  Z kolei Zygmunt Modelski z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – Oddział w Toruniu, omówił przestrzeganie przez samorządy i RIPOK-i przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy o odpadach. Sprawozdanie z wykonania WPGO dla woj. kujawsko-pomorskiego przedstawiła Małgorzata Walter, dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Po krótkim omówieniu tegoż sprawozdania, dyrektor nawiązała do bieżących prac, które toczą się w związku z aktualizacją WPGO. Wśród wielu ciekawych wystąpień nie można pominąć referatu Marka Klimka, również reprezentującego spółkę Sutco-Polska. Mówił on o najistotniejszych elementach, o których należy pamiętać przy planowaniu instalacji. 

Popołudniową sesję odbyła się w formie panelu dyskusyjnego „przy okrągłych stołach”. Część uczestników dyskusji z lubością chwaliła się efektami wdrożonej reformy „śmieciowej”, inni natomiast wskazywali na niedostatki wprowadzonego dwa lata temu systemu. Wśród poruszonych tematów była m.in. mowa o jakości trafiającego na RIPOK-i strumienia. W czasie toczącej się dyskusji zwrócono również uwagę na problem nieścisłości oraz braku precyzji  w zapisach gminnych regulaminów utrzymania czystości, które otwierają furtkę właścicielom nieruchomości niezamieszkanych do przekazywania do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w zasadzie nieograniczonych ilości odpadów. Debatujący nie ominęli również tematu projektu rozporządzenia o mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu odpadów komunalnych. 

 
Patronat honorowy
marszalek_kujpom.jpg     
      
Partner
     sutco_pl_rgb_rz-01_mae_marginesy.png    

Konferencje - WPGO woj. kujawsko-pomorskiego Konferencje - WPGO woj. kujawsko-pomorskiego Konferencje - WPGO woj. kujawsko-pomorskiego Konferencje - WPGO woj. kujawsko-pomorskiego
Strona 1 z 1