5. Warsztaty komunalne "Opłata śmieciowa w praktyce"


5. Warsztaty komunalne
"Opłata śmieciowa w praktyce"
17 września 2015 r., Poznań
 
 
Przedmiotem zorganizowanych przez firmę EKORUM Warsztatów Komunalnych były praktyczne aspekty tzw. opłaty śmieciowej. W skomplikowany temat zgodnego z prawem kształtowania opłat i ich egzekucji uczestników Warsztatów wprowadził Edwin Górnicki ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, omawiając wpływ nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na wysokość stawek. Jak w praktyce, w odniesieniu do opłaty śmieciowej, sprawdzają się narzędzia prawne wprowadzone ww. nowelizacją opowiedziała Hanna Kmieciak, redaktor naczelna czasopisma „Prawo Finansów Publicznych”. Nie mniejsze zainteresowanie wzbudziło wystąpienie Zofii Ligockiej, reprezentującej Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu, która skoncentrowała się na omówieniu najczęstszych nieprawidłowości stwierdzanych przez ten organ w uchwałach samorządów związanych z „opłatami śmieciowymi”.
 
 
 
 
Warsztaty komunalne zostały dofinansowane ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
  
logo_wfosigw_w_poznaniu.jpg

Konferencje - 5. Warsztaty komunalne "Opłata śmieciowa w praktyce" Konferencje - 5. Warsztaty komunalne "Opłata śmieciowa w praktyce" Konferencje - 5. Warsztaty komunalne "Opłata śmieciowa w praktyce" Konferencje - 5. Warsztaty komunalne "Opłata śmieciowa w praktyce"
Strona 1 z 1