5. Warsztaty komunalne "Edukacja ekologiczna w zakresie odpadów. Dobre przykłady"


5. Warsztaty komunalne 
"Edukacja ekologiczna w zakresie odpadów. Dobre przykłady"
18 września 2015 r., Poznań
 
Jak skutecznie prowadzić edukację prośrodowiskową? Na to pytanie starano się odpowiedzieć podczas niniejszych Warsztatów Komunalnych. Na zaproszenie organizatora – firmy EKORUM – odpowiedziało ok. 50 osób. Halina Drgas z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Zagospodarowania Odpadów Komunalnych „Komunalnik” podjęła temat skutecznej edukacji odpadowej w kontekście środków finansowych, jakie dana jednostka może przeznaczyć na ten cel. A jak zdobyć takie środki, jednak głównie na kampanie ogólnopolskie, z pasją opowiedziała Anna Majewska z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po tym wystąpieniu nastąpił „blok” referatów, które skupiły się na omówieniu działalności edukacyjnej, prowadzonej przez poszczególne organizacje/firmy. O swoich pomysłach i doświadczeniach w tym zakresie opowiedziała Aneta Stawicka z Organizacji Odzysku Opakowań Rekopol. Z kolei Ewelina Zając z firmy REMONDIS Electrorecycling zaprezentowała zebranym różnorodne akcje edukacyjne w zakresie postępowania z zużytymi bateriami, których autorem i organizatorem jest reprezentowana przez nią spółka. W skrótowej formule 20-letnim doświadczeniem prowadzenia edukacji odpadowej pochwalił się natomiast Artur Łobocki z Fundacji RECAL. Swoje doświadczenia i wskazówki z prowadzenia skutecznej ekoedukacji zaprezentował również Krzysztof Piasek, przewodniczący Związku Międzygminnego OBRA. Po raz kolejny na tym spotkaniu padło stwierdzenie, jak istotnym czynnikiem jest określenie adresatów naszego przekazu. Aleksandra Ciszewska z Urzędu Miasta Szczecina pochwaliła się zebranym rozmachem akcji edukacyjnych, prowadzonych obecnie przez Miasto. Ponownie przed uczestnikami Warsztatów stanęła Halina Drgas, by omówić cechy skutecznej komunikacji.
 
 
 
Współpraca 
  
logo_rekopol_rgb.jpg  logo_remondis_electro.jpg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
Warsztaty komunalne zostały dofinansowane ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
  
logo_wfosigw_w_poznaniu.jpg

Konferencje - 5. Warsztaty komunalne "Edukacja ekologiczna w zakresie odpadów. Dobre przykłady" Konferencje - 5. Warsztaty komunalne "Edukacja ekologiczna w zakresie odpadów. Dobre przykłady" Konferencje - 5. Warsztaty komunalne "Edukacja ekologiczna w zakresie odpadów. Dobre przykłady" Konferencje - 5. Warsztaty komunalne "Edukacja ekologiczna w zakresie odpadów. Dobre przykłady"
Strona 1 z 1