WPGO woj. lubuskiego


Regionalna konferencja
WPGO woj. lubuskiego
6. października 2015 r., Zielona Góra
 
 
Jak „poukładać” regiony i instalacje, żeby dla wszystkich wystarczyło odpadów? - na tego typu pytania starano się znaleźć odpowiedź podczas niniejszej Konferencji. Zarówno jej organizator, jak i część prelegentów doskonale zdają sobie sprawę, z czym przyszło zmierzyć się urzędom marszałkowskim w związku z aktualizacją WPGO, bowiem podobne spotkania odbyły się już w pięciu województwach. – Nie chciałabym być w skórze tych, którzy mają sporządzić WPGO – zaczęła mec. Anna Specht-Schampera z Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy. – Bez konkretnych wytycznych, jak ma wyglądać ten plan i plan inwestycyjny, będzie ogromny problem. Na te prawne niejasności i ciągłe zmiany w obowiązujących przepisach zwracał również uwagę Adam Jurkiewicz z firmy Sutco-Polska. Poniekąd w sukurs tezom stawianym przez przedstawiciela firmy Sutco-Polska poszedł kolejny wykładowca, a mianowicie Wojciech Konopczyński, zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Omówił on wnioski pokontrolne WIOŚ-u w zakresie wypełniania przez podmioty uczestniczące w systemie gospodarki odpadami obowiązków nałożonych przepisami odpadowymi. Po krótkiej przerwie nastąpiło wystąpienie, na które czekała chyba większość zebranych na sali gości. W referacie pt. „Aktualizacja WPGO dla województwa lubuskiego” Jerzy Tonder, zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego starał się przekazać podejście pracowników Departamentu do weryfikacji WPGO. Następnie głos oddano Markowi Klimkowi z firmy Sutco-Polska. W jego ocenie, mówienie o schyłku ery instalacji MBP w Polsce to wprowadzanie w błąd, gdyż są to jedyne miejsca, gdzie można realizować poziomy odzysku i recyklingu. Ciekawe wystąpienie, bo opisujące praktyczne aspekty modernizacji zakładu i ich efekty, miał również Tomasz Piechocki, kierownik Zakładu Gospodarki Odpadami – RIPOK, wchodzącego w skład Zakładu Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wlkp. Po serii referatów nastąpiła dyskusja. Głos oddano przybyłym na konferencję gościom, którzy zajęli miejsca przy czterech stołach, symbolizujących poszczególne regiony gospodarki odpadami komunalnymi w woj. lubuskim. Uczestnicy spotkania mieli również okazję zwiedzić ZZO Marszów. Wyjazd techniczny odbył się 8 października br.
 
 
 
Patronat honorowy
   logo_marsz_lubuskiego.jpg 
    Partner strategiczny

sutco_pl_rgb_rz-01_mae_marginesy.png

Konferencje - WPGO woj. lubuskiego Konferencje - WPGO woj. lubuskiego Konferencje - WPGO woj. lubuskiego Konferencje - WPGO woj. lubuskiego
Strona 1 z 1