4. Ogólnopolska konferencja BIOODPADY


4. Ogólnopolska konferencja 
BIOODPADY
7-8 października 2015 r., Zielona Góra-Żary
 
 
Kompostowanie odpadów jest technologią dominującą na europejskim rynku. Alternatywą dla stabilizacji tlenowej jest fermentacja, która może stanowić podstawę zagospodarowania odpadów biodegradowalnych. Podczas niniejszej konferencji szczegółowo omówiono obydwa procesy. Zmiany dotyczące procesów biologicznych w projekcie rozporządzenia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów i ich znaczenie dla zakładów gospodarki odpadami omówił prof. dr hab. Zbigniew Bukowski z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Tuż po nim Marek Kundegórski z firmy Grontmij pokazał, w jaki sposób można dostosować część biologiczną zakładu MBP oraz kompostownię do obowiązujących zmian w prawa. Prezentacja technologii przetwarzania bioodpadów przypadła w udziale prof. dr. hab. inż. Andrzejowi Jędrczakowi z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Bardzo ciekawy referat przedstawił również prof. dr hab. inż. Robert Sidełko, reprezentujący Politechnikę Koszalińską. Przybliżył on zebranym temat jakości kompostu, która jest uzależniona od wsadu i procesu kompostownia. Natomiast o badaniach jakościowych produktów procesu kompostowania, a także o możliwościach ich zastosowania opowiedziała dr Tamara Jadczyszyn z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Uczestnicy Konferencji z uwagą wysłuchali też referatu Andrzeja Krzyskowa ze spółki ProGeo. Pochylił się on nad wybranymi aspektami technologicznymi stabilizacji tlenowej zmieszanych odpadów komunalnych. Z kolei o efektywności procesu kompostowania na przykładzie instalacji w Żarach pokrótce opowiedział szef ZZO w Marszowie - Jacek Połomka. Na uwagę zasługuje również wykład prof. dr. hab. inż. Jana Cebuli z Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, poświęcony współfermentacji bioodpadów oraz osadów ściekowych. Drugiego dnia Konferencji uczestnicy odwiedzili ZZO w Marszowie.
 
 
Współpraca
  logo_zzo_marszow.png 
   Partner strategiczny
logo_eggersmann-a.jpg


   Partner Główny
    logo_backhus.png   

Konferencje - 4. Ogólnopolska konferencja BIOODPADY Konferencje - 4. Ogólnopolska konferencja BIOODPADY Konferencje - 4. Ogólnopolska konferencja BIOODPADY Konferencje - 4. Ogólnopolska konferencja BIOODPADY
Konferencje - 4. Ogólnopolska konferencja BIOODPADY Konferencje - 4. Ogólnopolska konferencja BIOODPADY Konferencje - 4. Ogólnopolska konferencja BIOODPADY Konferencje - 4. Ogólnopolska konferencja BIOODPADY
Strona 1 z 1