WPGO woj. podlaskiego


Regionalna konferencja
WPGO woj. podlaskiego
15 października 2015 r., Dwór Czarneckiego Choroszcz k. Białegostoku
 
To już siódme tego typu wydarzenie z cyklu regionalnych konferencji poświęconych aktualizacji wojewódzkich planów gospodarki odpadami. Przedstawiciele czterech regionów woj. podlaskiego zebrali się, by wspólnie, przy okrągłych stołach, dyskutować o najlepszych rozwiązaniach dla Podlasia w zakresie gospodarki odpadami. Definicji regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych i jej znaczeniu dla WPGO poświęciła swoje wystąpienia Katarzyna Skuba-Kuraszkiewicz z Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy. Tuż po niej głos zabrał Adam Jurkiewicz z firmy Sutco-Polska, pochylając się nad zagadnieniem możliwości rozbudowy i modernizacji sortowni odpadów na przykładach zrealizowanych przedsięwzięć.  O roli zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych w regionie opowiedział zebranym Michał Stefanowicz z Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowo-Produkcyjnego LECH z Białegostoku. Wreszcie Annie Cupriak z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku powierzono temat wniosków pokontrolnych WIOŚ-u w obszarze gospodarki odpadami. Przedstawicielka WIOŚ-u starała się również uzmysłowić zebranym, w jaki sposób można uszczelnić system w województwie. Na jakim etapie jest aktualizacja WPGO dla województwa podlaskiego - na to pytanie odpowiedział uczestnikom konferencji dr inż. Paweł Szyszkowski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Natomiast Markowi Klimkowi przypadło w udziale przedstawienie kwestii prowadzenia procesu inwestycyjnego w zakresie budowy zakładu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Po nim mikrofon przekazano Jarosławowi Kotowi, prezesowi PUK w Hajnówce. Jego prezentacja dotyczyła  budowy i znaczenia zakładu MBP jako RIPOK-u w regionie. Ostatnie wystąpienie poświęcono zagadnieniom finansowym. O aspektach finansowania inwestycji w gospodarce odpadami opowiedział uczestnikom konferencji Piotr Dzierżanowski z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Część merytoryczną spotkania zakończyła dyskusja, którą moderował dr inż. Paweł Szyszkowski.
 
 
 
 
Patronat honorowy
   logo_podlaskie.jpg
      
Partner
     sutco_pl_rgb_rz-01_mae_marginesy.png    

    
Konferencje - WPGO woj. podlaskiego Konferencje - WPGO woj. podlaskiego Konferencje - WPGO woj. podlaskiego Konferencje - WPGO woj. podlaskiego
Strona 1 z 1