WPGO woj. pomorskiego


Regionalna konferencja
WPGO woj. pomorskiego
2 marca 2016, Rumia


Spotkanie to kolejna inicjatywa z cyklu regionalnych konferencji, odbywających się w poszczególnych województwach, skupiających się na aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (WPGO). O ile jednak we wcześniejszych odsłonach konferencji w innych regionach Polski debata o rodzących się aktualizacjach osiągała niekiedy temperaturę wrzenia, o tyle – jak wynikło już w trakcie prezentacji Tadeusza Styna z Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, trudno było spodziewać się podobnych reakcji w Pomorskiem, gdyż w zasadzie projekt tego dokumentu jest już gotowy, a na etapie jego sporządzania nie wpływały do Urzędu Marszałkowskiego wnioski, które mogłyby powodować drastyczne zmiany w dotychczas obowiązującym porządku. Zanim zgromadzeni na sali goście podjęli dyskusję, głos oddano mec. Annie Specht-Schamperze z Kancelarii Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy z Wrocławia. Wśród wielu prawniczych wątków, poruszonych w tej prezentacji, na pierwszy plan wysunęły się kwestie nowej definicji RIPOK-u oraz braku rozporządzenia MBP. Jak zatem funkcjonować i inwestować na rynku odpadowym, kiedy nie ma w Polsce jasno określonych „reguł gry”, czyli norm prawnych, które wyznaczałyby kierunki działań? Na to pytanie starał się odpowiedzieć Adam Jurkiewicz z firmy SUTCO-POLSKA (Partner Konferencji). Tuż po nim głos zabrała Anna Kulig-Priebe z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Bazując na trafiających do WIOŚ-u sprawozdaniach i na prowadzonych kontrolach, wskazała, że sytuacja w gospodarce odpadami nie wygląda już tak beznadziejnie jak jeszcze parę lat temu. Z kolei Lucyna Perlicka, prezes Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór oraz Andrzej Sabiniarz, członek Zarządu tej instalacji omówili szanse i zagrożenia dla branży gospodarki odpadami, które pociągnęła za sobą nowelizacja ustawy o odpadach. Tę część spotkania podsumował Marek Klimek z firmy SUTCO-POLSKA, który poruszył m.in. temat trendów w gospodarce odpadami.
 
 
Konferencje - WPGO woj. pomorskiego Konferencje - WPGO woj. pomorskiego Konferencje - WPGO woj. pomorskiego Konferencje - WPGO woj. pomorskiego
Strona 1 z 1