PSZOK - efektywność i funkcjonalność


6. Ogólnopolska konferencja
PSZOK - efektywność i funkcjonalność
5-6 kwietnia 2016, Wrocław


Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na samorządy obowiązek utworzenia samodzielnie bądź z innymi gminami punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK-ów). Podczas szóstej edycji tej Ogólnopolskiej Konferencji, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 5-6 kwietnia br., poruszono tematy związane z efektywnością i funkcjonalnością prowadzenia tego typu punktów. O tym, jaki jest aktualny stan posiadania PSZOK-ów w Polsce, oraz o trudnościach samorządów w wypełnianiu obowiązku utworzenia tego typu obiektów, opowiedział dr inż. Paweł Szyszkowski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Po tym referacie głos oddano mec. Annie Specht-Schamperze z Kancelarii Prawnej Dubis, Zając i Wspólnicy. Prelegentka uświadomiła zebranym, iż w znakomitej większości przypadków gminy wiążą utworzenie PSZOK-u i odbieranie z niego odpadów z przetargiem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Tuż po niej Jarosław Roliński z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmierzył się z tematem dofinansowania budowy PSZOK-ów ze środków zarówno krajowych, jak i unijnych. Jak ważna jest edukacja ekologiczna mieszkańców, przekonywała z kolei Dagmara Dobroć-Śnioszek ze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach. Natomiast Sławomir Chybiński z firmy proGEO pokusił się o pewną kategoryzację istniejących PSZOK-ów oraz przedstawił kierunki ich rozwoju. O tym, że to PSZOK jest dla ludzi, i o metodach zachęcania lokalnej społeczności do korzystania z usług tego obiektu, mówił Paweł Adamczyk z Urzędu Miasta Szczecina. Powyższą tezę potwierdził także kolejny prelegent – Zbigniew Babski z Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich. Wisienką na torcie była prezentacja Macieja Kiełbusa, partnera w Kancelarii Ziemski & Partners, który przedstawił zebranym modele budowy i funkcjonowania PSZOK-ów w świetle obowiązujących przepisów. Pochylił się on nad kilkoma zagadnieniami, a m.in. nad kwestią różnic w prowadzeniu obiektu przez spółki komunalne, zakłady budżetowe czy podmioty zewnętrzne. Ponadto wskazał na możliwość zrealizowania PSZOK-u w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Drugiego dnia uczestnicy konferencji mieli możliwość wzięcia udziału w jednym z dwóch wyjazdów: zagranicznym – podczas którego zwiedzili PSZOK w okolicach Drezna, oraz krajowym, odwiedzając dwa PSZOK-i: w Polkowicach i Jaworze.

 
 
 
Partner strategiczny
  
logo_bewa.png
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Partner
logo-gmg.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Współpraca 
logo_zwizek_g_zag.miedz.jpg  logo_sanikom.jpg  
  logo_zaoe.jpg
 
Konferencje - PSZOK - efektywność i funkcjonalność Konferencje - PSZOK - efektywność i funkcjonalność Konferencje - PSZOK - efektywność i funkcjonalność Konferencje - PSZOK - efektywność i funkcjonalność
Konferencje - PSZOK - efektywność i funkcjonalność Konferencje - PSZOK - efektywność i funkcjonalność Konferencje - PSZOK - efektywność i funkcjonalność Konferencje - PSZOK - efektywność i funkcjonalność
Konferencje - PSZOK - efektywność i funkcjonalność Konferencje - PSZOK - efektywność i funkcjonalność Konferencje - PSZOK - efektywność i funkcjonalność Konferencje - PSZOK - efektywność i funkcjonalność
Strona 1 z 1