PSZOK - efektywność i funkcjonalność


Międzynarodowy wyjazd techniczny
PSZOK - efektywność i funkcjonalność
6 kwietnia 2016, Drezno
 
 
Celem wyjazdu była wizytacja punktów sekektywnej zbiórki odpadów komunalnych prowadzonych w miejscowościach Gröbern i Meissen, zlokalizowanych w okolicach Drezna. 
Punkty zarządzane są przez międzygminny związek ZAOE. Odpady przyjmowane są  tam od mieszkańców i przedsiębiorców objętych systemem zarządzanym przez związek. Za opłatą przyjmowane są m.in. odpady zielone oraz opony. Wprowadzono również ograniczenia ilościowe na odpady wielkogabarytowe, odpady szklane oraz z tworzyw sztucznych. Funkcjonowanie punktów finansowane jest z opłaty śmieciowej wnoszonej corocznie przez mieszkańców i podmioty (16 euro/gospodarstwo domowe, 38 euro/120-litrowy pojemnik/przedsiębiorstwo). Ponadto pobierana jest opłata za każdorazowe opróżnienie pojemnika, np. 5,75 euro/120-litrowy pojemnik.
Dodatkowo uczestnicy wyjazdu mieli okazję zwiedzić Drezno - stolicę Skasoni i zobaczyć takie turystyczne atrakcje jak m.in. drezdeńska starówka czy Zwinger.
 
Wyjazd techniczny zrealizowany został w ramach 6. Ogólnopolskiej konferencji "PSZOK - efektywność i funkcjonalność", która odbyła się we Wrocławiu, w dniach 5-6 kwietnia 2016 r.
 
 
Współpraca 
logo_zwizek_g_zag.miedz.jpg  logo_sanikom.jpg  
  logo_zaoe.jpg
 
Wyjazdy - PSZOK - efektywność i funkcjonalność Wyjazdy - PSZOK - efektywność i funkcjonalność Wyjazdy - PSZOK - efektywność i funkcjonalność Wyjazdy - PSZOK - efektywność i funkcjonalność
Wyjazdy - PSZOK - efektywność i funkcjonalność Wyjazdy - PSZOK - efektywność i funkcjonalność Wyjazdy - PSZOK - efektywność i funkcjonalność Wyjazdy - PSZOK - efektywność i funkcjonalność
Strona 1 z 1