WPGO woj. warmińsko-mazurskiego


Regionalna konferencja
WPGO woj. warmińsko-mazurskiego
9 maja 2016, Ostróda


Jeśli chodzi o zamęt wokół aktualizacji WPGO, to sytuacja w całym kraju jest dość napięta. Każdy „walczy o byt”. Tego typu spostrzeżenia padały podczas Regionalnej konferencji „WPGO woj. warmińsko-mazurskiego”.]
Z jakimi problemami natury prawnej mogą zetknąć się marszałkowie, konstruując plany wojewódzkie, i co z tego wynika dla adresatów tych dokumentów, czyli zarówno gmin, jak i podmiotów prowadzących (lub chcących prowadzić) instalacje zagospodarowania odpadów, powiedziała mec. Anna Specht-Schampera z Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy. Na wstępie swego referatu podkreśliła ona, że niewpisanie danej instalacji do WPGO bądź planu inwestycyjnego jest ograniczaniem prowadzenia działalności gospodarczej.
Tuż po niej mikrofon przekazano Grzegorzowi Drozdowskiemu, zastępcy dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Już na wstępie przyznał on, że w województwie największą trudność sprawiło zbadanie rzeczywistych mocy przerobowych instalacji. Jednak nie należy spodziewać się rewolucji, gdyż system jest dobrze zorganizowany.
Rolę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w systemie gospodarki odpadami zaprezentowała natomiast Agnieszka Tarnowska z RDOŚ-u w Olsztynie. Tuż przed obiadem głos oddano Mariuszowi Rychcikowi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W ekspresowym tempie zaprezentował on możliwości finansowania inwestycji w obszarze gospodarki odpadami ze środków Funduszu.
Ciekawe w swej wymowie było także wystąpienie gospodarza tego terenu, a mianowicie Leszka Rochowicza, prezesa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO. Po krótkiej prezentacji instalacji, którą zarządza, przyznał zebranym, że w ZUOK-u ma możliwość produkcji paliwa alternatywnego, choć – w jego ocenie – tego typu działania stoją w sprzeczności z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.
Jak zatem doskonalić system? Na pewno dbając o coraz lepszą jakość odzyskiwanego i przekazywanego do recyklingu surowca. A w tym mogą pomóc m.in. efektywne, sprawdzone technologie. Jaką drogę obrać, by podnieść konkurencyjność instalacji na rynku odpadowym, opowiedziała Joanna Kubarska z firmy Sutco-Polska.
Po obiedzie uczestnicy konferencji dyskutowali przy okrągłych stołach o planach związanych z aktualizacją WPGO. Natomiast 11 maja br. mieli oni możliwość zwiedzenia ZUOK-u w Rudnie.
 


Patronat honorowy
herb_pion2.jpgPartner

sutco_pl_rgb_rz-01_mae_marginesy.png
Konferencje - WPGO woj. warmińsko-mazurskiego Konferencje - WPGO woj. warmińsko-mazurskiego Konferencje - WPGO woj. warmińsko-mazurskiego Konferencje - WPGO woj. warmińsko-mazurskiego
Strona 1 z 1