Sortownie odpadów 2016


Międzynarodowy wyjazd techniczny
Sortownie odpadów 2016
22-23 czerwca 2016 r., Kłajpeda - Litwa


Wyjazd na Litwę odbył się w celu wizytacji  sortowni oraz zakaładu termicznego przekształcania odpadów w Kłajpedzie. Sortwonia odpadów to zakład, który został oddany do użytku w 2015 r. i posiada przepustowość 75 tys. ton rocznie. Wartość tego projektu kształtuje się na poziomie 10,8 mln euro. Z kolei zakład termicznego przekształcania odpadów został wybudowany przez firmę Fortum za kwotę 130 mln euro. Jego budowa trwała 2 lata (2011-2013). Instalacja zasilana jest odpadami komunalnymi, odpadami przemysłowymi oraz biomasą, przetwarzając rocznie 250 tys. ton. surowca. Produkuje tym samym 380 GWh energii cieplnej oraz 120 GWh energii elektrycznej.
Dodatkwo uczestnicy wyjazdu mieli możliwość zwiedzenia Kłajpedy, jednego z najbardziej urokliwych miast Litwy.

Wyjazd odbył się w ramach 2. edycji ogólnopolskiej konferencji "Sortwonie odpadów 2016", która odbyła się w dniach 21-23 czerwca 2016 roku, w Białymstoku.


Wyjazdy - Sortownie odpadów 2016 Wyjazdy - Sortownie odpadów 2016 Wyjazdy - Sortownie odpadów 2016 Wyjazdy - Sortownie odpadów 2016
Wyjazdy - Sortownie odpadów 2016 Wyjazdy - Sortownie odpadów 2016 Wyjazdy - Sortownie odpadów 2016 Wyjazdy - Sortownie odpadów 2016
Strona 1 z 1