Poziomy odzysku i recyklingu odpadów - założenia a realia


Ogólnopolska konferencja 
Poziomy odzysku i recyklingu odpadów - zalożenia a realia
27-28 października 2016 r., Szczecin-Poczdam


   Zgodnie z celami wyznaczonymi przez Komisję Europejską i Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, do 2020 r. Polska powinna osiągnąć 50-procentowy poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Obowiązek ten zrzucono na barki gmin, które w różny sposób do tematu podchodzą. Jak sytuacja wygląda obecnie i czy jesteśmy w stanie wywiązać się z wyznaczonych nam celów? Na te pytania można było uzyskać odpowiedź podczas Ogólnopolskiej konferencji „Poziomy odzysku i recyklingu odpadów – założenia a realia, współorganizowanej wraz z Miastem Szczecin. 
W trakcie tego wydarzenia uczestnicy wysłuchali nie tylko spostrzeżeń instytucji monitorujących osiąganie przez samorządy poziomów odzysku i recyklingu, ale również zapoznali się z krajowymi i europejskimi przykładami wzorcowego podejścia do ww. kwestii. Dużym zainteresowaniem cieszyła się dyskusja panelowa, prowadzona przez Macieja Kiełbusa z Kancelarii Prawnej Krystian Ziemski & Partners oraz Pawła Adamczyka z Urzędu Miasta Szczecin. Poruszone tematy to m.in.: poziomy odzysku i recyklingu – „papierowe” czy realne zapisy?, odzysk i recykling jako kluczowy elementy circular economy i zero waste, rola instalacji do przetwarzania odpadów względem uzyskania poziomów, wymagane poziomy a modyfikacja systemu gospodarki odpadami – kosmetyka czy poważne zmiany? 
   Drugiego dnia chętni skorzystali z wyjazdu studyjnego do Poczdamu, gdzie dowiedzieli się, jak funkcjonuje system gospodarki odpadami w tym mieście.Patronat honorowy
piotr_krzystek_patronat_sm.png
Współorganizator
miasto_szczecin.jpg


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partner
 logo_profeko_small.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patronat
logo_unia_metr_pl.jpg     logo_zw.gmin_wiejskich.gif  
  
 
Konferencje - Poziomy odzysku i recyklingu odpadów - założenia a realia Konferencje - Poziomy odzysku i recyklingu odpadów - założenia a realia Konferencje - Poziomy odzysku i recyklingu odpadów - założenia a realia Konferencje - Poziomy odzysku i recyklingu odpadów - założenia a realia
Konferencje - Poziomy odzysku i recyklingu odpadów - założenia a realia Konferencje - Poziomy odzysku i recyklingu odpadów - założenia a realia Konferencje - Poziomy odzysku i recyklingu odpadów - założenia a realia Konferencje - Poziomy odzysku i recyklingu odpadów - założenia a realia
Strona 1 z 1