Efektywne ograniczanie niskiej emisji


Ogólnopolska konferencja
Efektywne ograniczanie niskiej emisji
8 listopada 2016, Poznań


Wiele polskich miast ma poważny problem z jakością powietrza. Stąd pomysł, by zorganizować w Poznaniu konferencję „Efektywne ograniczanie niskiej emisji”. Wydarzenie to zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zaś Partnerem przedsięwzięcia była firma ATUT z Lublina. Konferencja zgromadziła ponad 60 osób. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać referatów ujmujących zagadnienie niskiej emisji w różnych aspektach: naukowym, prawnym, finansowym czy wreszcie praktycznym. Do grona prelegentów zaproszono przedstawicieli świata nauki, instytucji zajmujących się monitoringiem powietrza oraz finansujących przedsięwzięcia związane z ograniczaniem niskiej emisji i prawnicy. Sporym zainteresowaniem cieszyły się również wykłady poświęcone praktycznym doświadczeniom w minimalizowaniu tego niekorzystnego zjawiska. Z zaprezentowanych referatów wynika jasne przesłanie: jeśli społeczeństwo nie zrozumie zdrowotnych konsekwencji własnych działań, skuteczność i efektywność działań podejmowanych na szczeblu zarówno lokalnym, jak i centralnym będzie ograniczona. Stąd tak istotna jest edukacja ekologiczna w tym zakresie.


 
 
 
 
 
 
 
 
Konferencja „Efektywne ograniczanie niskiej emisji” została dofinansowana ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu
logo_wfosigw_w_poznaniu.jpg 
Konferencje - Efektywne ograniczanie niskiej emisji Konferencje - Efektywne ograniczanie niskiej emisji Konferencje - Efektywne ograniczanie niskiej emisji Konferencje - Efektywne ograniczanie niskiej emisji
Strona 1 z 1