Zjazd RIPOK 2016


5. Ogólnopolska konferencja
Zjazd RIPOK
22-23 listopada 2016, Kielce


Czy możemy liczyć na wsparcie ze środków unijnych na inwestycje w obszarze gospodarki odpadami? Co z wojewódzkimi planami gospodarki odpadami (WPGO)? Czy uda nam się wyrugować z rynku instalacje, które nie są „skrojone” pod potrzeby danego regionu gospodarki odpadami, promując w zamian te rozwiązania, które są budowane w dobrej kulturze technologicznej, z poszanowaniem wszystkich przepisów ochrony środowiska? - odpowiedzi m.in. na te pytania poszukiwano podczas 5. Ogólnopolskiego Zjazdu RIPOK. 

Wydarzenie to zgromadziło przeszło 250 osób. Nie ma się jednak czemu dziwić - obecne prawo w zakresie gospodarowania odpadami oraz wiele znaków zapytania co do przyszłości już funkcjonujących i planowanych zakładów przetwarzania odpadów powodują, że wszyscy gracze odpadowego rynku poszukują właściwej dla siebie drogi. Stąd wielkim zainteresowaniem cieszyły się studia panelowe poświęcone prawu i finansom w gospodarce odpadami, technologiom dla zakładów przetwarzających odpady czy aktualizacji WPGO we wszystkich województwach. W poszczególnych panelach do zabrania głosu zaproszono zarówno przedstawicieli świata nauki, instytucji związanych z finansowaniem przedsięwzięć prośrodowiskowych, prawników, jak i samych praktyków, którzy z dużą rezerwą odnosili się do rodzących się w bólach planów wojewódzkich oraz asekuracyjnej postawy Ministerstwa Środowiska. 

Co zatem robić? Jak działać i czy w ogóle inwestować? Według prelegentów, decydując się na modernizację instalacji, musimy spotykać się z recyklerami, rozmawiać z nimi, dowiadywać się, jakiego towaru oczekują. To mają być efektywne, a nie efektowne obiekty. Co więcej, w takich niepewnych sytuacjach musimy kierować się zdrowym rozsądkiem i ekonomią. Warto zainwestować w rozwój selektywnej zbiórki i jej przetwarzanie. 

Po dniu obfitującym w sporą dawkę wiedzy uczestnicy mogli się zrelaksować przy uroczystej kolacji, połączonej z koncertem Czerwonych Gitar. Zaś kolejnego dnia, oprócz wykładów, uczestnicy Zjazdu mogli wziąć udział w wizytacji instalacji w Promniku, zarządzanej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Kielcach. Współpraca 
   logo_pgk_kielce.png      
 

   

 


Partner strategiczny
  
 
sutco_pl_rgb_rz-01_mae_marginesy.png
 
Partner główny
  
       
logo_backhus_new.png

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Partnerzy    
  
 logo_aknova_napis.png        eib_logo_400.png     logo_profeko_small.jpg logo_varia_t.jpg
           
  logo_apriva_napis_sm.jpg     logo_strabag_mit_balken.jpg     logo_westrand_pl..jpg  
                            

Konferencje - Zjazd RIPOK 2016 Konferencje - Zjazd RIPOK 2016 Konferencje - Zjazd RIPOK 2016 Konferencje - Zjazd RIPOK 2016
Konferencje - Zjazd RIPOK 2016 Konferencje - Zjazd RIPOK 2016 Konferencje - Zjazd RIPOK 2016 Konferencje - Zjazd RIPOK 2016
Konferencje - Zjazd RIPOK 2016 Konferencje - Zjazd RIPOK 2016 Konferencje - Zjazd RIPOK 2016 Konferencje - Zjazd RIPOK 2016
Strona 1 z 1