Gospodarka odpadami województwa wielkopolskiego


2. Regionalna konferencja
Gospodarka odpadami województwa wielkopolskiego
29 listopada 2016, Batorowo k. Poznania


   Już drugi raz przedstawiciele Wielkopolski mieli okazję spotkać się na konferencji dotyczącej gospodarki odpadami w tym regionie. Tym razem organizatorzy wybrali na miejsce obrad Pałac Jaśminowy w Batorowie k. Poznania, gdzie przy okrągłych stołach debatowano na temat problemów, z jakimi borykają się wielkopolskie samorządy i podmioty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów w przededniu uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. 

Nieznajomość prawa szkodzi - stąd podczas konferencji zaserwowano uczestnikom sporą dawkę wiedzy w tym zakresie. Prawnym zagadnieniom poświęcono aż trzy wykłady. Ponadto zebrani na sali goście mieli okazję dowiedzieć się o formach wsparcia na przedsięwzięcia w gospodarkę odpadami, jakie proponują Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego. Niemałe zainteresowanie wzbudzały też pozostałe prezentacje, które dotykały budowy PSZOK-ów w gminach, zagospodarowania żużli i popiołów ze spalarni odpadów czy szans na osiągnięcie przez wielkopolskie gminy zakładanych poziomów odzysku i recyklingu. 
Konferencję zakończyła dyskusja, do której zostali zaproszeni wszyscy uczestnicy tego spotkania. Moderowała ją Anna Specht-Schampera z Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy z Wrocławia. 

Przedsięwzięcie było dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.


Partnerzy
aknova_logo_technologie_01.png  logo_apriva_napis_sm.jpg
 
 
 
 
 
 
   
 
Konferencja „Gospodarka odpadami województwa wielkopolskiego” została dofinansowana
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu
logo_wfosigw_w_poznaniu.jpg 
Konferencje - Gospodarka odpadami województwa wielkopolskiego Konferencje - Gospodarka odpadami województwa wielkopolskiego Konferencje - Gospodarka odpadami województwa wielkopolskiego Konferencje - Gospodarka odpadami województwa wielkopolskiego
Konferencje - Gospodarka odpadami województwa wielkopolskiego Konferencje - Gospodarka odpadami województwa wielkopolskiego Konferencje - Gospodarka odpadami województwa wielkopolskiego Konferencje - Gospodarka odpadami województwa wielkopolskiego
Strona 1 z 1