Finansowanie zadań w gospodarce odpadami


Ogólnopolska konferencja
Finansowanie zadań w gospodarce odpadami
16-17 lutego 2017, Ciechocinek
 
 
  Skąd czerpać fundusze na zadania w gospodarce odpadami? Czy warto rozpatrywać w tym obszarze partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) i obligacje komunalne? Między innymi na tego typu pytania poszukiwano odpowiedzi podczas konferencji w Ciechocinku. Jak istotne są to zagadnienia wskazywali zarówno zaproszeni do wygłoszenia referatów prelegenci, jak i frekwencja (ponad 80 osób). 

  Uwagę uczestników spotkania przykuło m.in. wystąpienie Jarosława Rolińskiego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który pochylił się nad finansowaniem zadań w gospodarce odpadami z funduszy unijnych w kontekście wojewódzkich planów gospodarki odpadami. Z kolei przeglądu regionalnych programów operacyjnych pod kątem pozyskania środków na gospodarkę odpadami dokonała Daria Zielińska. Kolejni prelegenci – prof. dr hab. Zbigniew Bukowski z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Bartosz Mysiorski z Fundacji Centrum PPP – skupili się na tematyce PPP. Pierwszy z nich zaprezentował uwarunkowania prawne zastosowania tego rodzaju formuły w gospodarce odpadami, drugi zaś – projekty w tym obszarze, realizowane w PPP. Natomiast o innych formach finansowania mówili Magdalena Rogulska ze Szwedzko-Polskiej Platformy zrównoważonej Energetyki PIMOT, Dariusz Giza z ProPOLIS Consulting i Grażyna Mela z Urzędu Miasta Brzeziny. Czy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą stać się źródłem finansowania inwestycji w tym obszarze w dynamicznym wystąpieniu zaprezentował Maciej Kiełbus z Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners. Do opłaty „śmieciowej” nawiązał w swojej prezentacji również dr inż. Paweł Szyszkowski, skupiając się na jej przewidywanym wzroście w związku z wejściem w życie rozporządzenia dotyczącego selektywnej zbiórki odpadów. Konferencję podsumowała swym wystąpieniem Ewa Kwast z Innovation Norway, opowiadając o norweskich środkach na programy związane z gospodarką odpadami. 

  Uczestnicy tego wydarzenia mieli również możliwość zwiedzenia Ciechocinka, a podczas uroczystej kolacji zatańczyć w rytmach karnawałowego ciechocińskiego dancingu.
Konferencje - Finansowanie zadań w gospodarce odpadami Konferencje - Finansowanie zadań w gospodarce odpadami Konferencje - Finansowanie zadań w gospodarce odpadami Konferencje - Finansowanie zadań w gospodarce odpadami
Konferencje - Finansowanie zadań w gospodarce odpadami Konferencje - Finansowanie zadań w gospodarce odpadami Konferencje - Finansowanie zadań w gospodarce odpadami Konferencje - Finansowanie zadań w gospodarce odpadami
Strona 1 z 1