KPGO i WPGO - kluczowe plany w gospodarce odpadami


2. Ogólnopolska konferencja 
KPGO i WPGO - kluczowe plany w gospodarce odpadami
22-23 marca 2017, Częstochowa

  W myśl obowiązującego prawa, WPGO ma służyć osiągnięciu celów polityki środowiska, a także zorganizowaniu w Polsce zintegrowanej i na miarę potrzeb sieci instalacji gospodarowania odpadami. Podczas konferencji w Częstochowie starano się skonfrontować odpadową rzeczywistość z zapisami zarówno Krajowego, jak i wojewódzkich planów gospodarki odpadami. Leszek Świętalski ze Związku Gmin Wiejskich RP wskazał na wyzwania, jakie stoją przed samorządami w związku z nowymi regulacjami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Z kolei Tomasz Styś z Instytutu Sobieskiego wskazywał na zależności wynikające z przyjętego rozporządzenia w sprawie selektywnej zbiórki odpadów i zapisów w uchwalonych planach wojewódzkich. Przeglądu wszystkich zatwierdzonych WPGO w kontekście modernizacji instalacji i planowanych nowych inwestycji w tym zakresie dokonał Andrzej Krzyśków z firmy ProGeo. W tym samym duchu, pytając jednak o wydajność instalacji, wypowiadał się dr inż. Paweł Szyszkowski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prognozując ilość wytwarzanych w Polsce odpadów. Jak się maja sprawozdania gminne do poziomów zapisanych w KPGO wskazywała Anna Kulig-Priebe z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku. 
  Drugi dzień konferencji zdominowała tematyka zaskarżania WPGO. Zagadnienia te szeroko poruszyli Anna Specht-Schampera z kancelarii Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy, Maciej Kiełbus z kancelarii Krystian Ziemski & Partners oraz Marek Kundegórski  z firmy Sweco Consulting. 
Dopełnieniem wygłoszonych referatów były dwa panele dyskusyjne. Uczestnicy konferencji mieli również możliwość zwiedzenia klasztoru na Jasnej Górze.
Konferencje - KPGO i WPGO - kluczowe plany w gospodarce odpadami Konferencje - KPGO i WPGO - kluczowe plany w gospodarce odpadami Konferencje - KPGO i WPGO - kluczowe plany w gospodarce odpadami Konferencje - KPGO i WPGO - kluczowe plany w gospodarce odpadami
Konferencje - KPGO i WPGO - kluczowe plany w gospodarce odpadami Konferencje - KPGO i WPGO - kluczowe plany w gospodarce odpadami Konferencje - KPGO i WPGO - kluczowe plany w gospodarce odpadami Konferencje - KPGO i WPGO - kluczowe plany w gospodarce odpadami
Strona 1 z 1